Studencka Marka

odpowiedz na wszystkie pytaniaW ciągu ostatnich 30 dni zagłosowano (przeliczam) razy w naszych ankietach


Zapraszamy do nowego serwisu
Organizacje Studenckie
 

Naukowe Koło Logistyki "DIALOG" przy Katedrze Logistyki Ekonomicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

bud. D, pok. 428
ul. Bogucicka 14
40-226 Katowice

DIALOG jest pełnoprawnym i znanym w środowisku logistycznym Naukowym Kołem Logistyki. W ciągu krótkiego okresu naszej działalności zdołaliśmy dotrzeć ze swoim programem do wielu studentów, pracowników i organizacji naukowych oraz firm, nawiązując korzystną dla obu stron długotrwałą współpracę. Jesteśmy nastawieni na ciągły rozwój w aspekcie naukowym, praktycznym i organiza- cyjnym. Mamy nadzieję, że DIALOG stanienie się nie tylko wizytówką naszej Alma  Mater, ale  także  kolebką cenionych  w kraju  i na świecie  specjalistów ds. logistyki.


Misja NKL DIALOG

Naszą misja jest zaspokojenie rozwojowych potrzeb członków NKLu poprzez ciągłe poszerzenie wiedzy teoretycznej oraz zdobywanie praktycznych umiejętności w dziedzinie logistyki.

Misje tą realizujemy głównie poprzez:

 • wymianę ciekawych informacji i materiałów dotyczących logistyki i innych dziedzin pokrewnych;

 • integrację i częste kontakty interpersonalne;

 • poprzez dostęp do informacji i materiałów udostępnianych przez kadrę naukową Akademii Ekonomicznej w Katowicach jak i pracowników innych uczelni;

 • kontakty i wymianę doświadczeń ze studentami zrzeszonymi w Naukowych Kołach Logistyki z innych ośrodków akademickich

 • uczestnictwo  na różnego rodzaju konferencjach, kongresach czy targach logistycznych  organizowanych zarówno przez środowiska akademickie, jak i przez firmy komercyjne;

 • poprzez organizowanie i uczestnictwo w  warsztatach i prezentacjach pozwalających rozwijać "miękkie" umiejętności managera;

 • a głównie poprzez organizowanie raz do roku własnej konferencji logistycznej;

Cele NKL DIALOG

Naukowego Koła Logistyki DIALOG dąży do realizacji następujących celów:

 • rozszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu logistyki wśród studentów Akademii Ekonomicznej w Katowicach;

 • promocja logistyki  w środowisku studenckim i poza nim;

 • integracja środowiska studenckiego zaangażowanego w naukową działalność logistyczną w różnych ośrodkach akademickich w Polsce;

 • rozwijanie współpracy z przedsiębiorstwami zainteresowanymi edukacją logistyczną, wdrażaniem najnowszych rozwiązań w tym obszarze dającym studentom możliwość zapoznania się z praktyką logistyczną;

Początki NKL

Naukowe Koło Logistyki "Dialog" działa przy Katedrze Logistyki Ekonomicznej na Akademii Ekonomicznej w  Katowicach. NKL rozpoczęło swoją działalność na początku roku akademickiego 1998/1999 z inicjatywy studentów i kadry naukowej z  Katedry.  Od początku  opiekunem  naukowym  koła  jest  pani prof. dr hab. Danuta Kempny. Koło zrzeszające na początku swojego istnienia ok. 12  osób,  z  roku  na rok  powiększyło  grono  swoich  członków, co  stworzyło dlań niespotykane możliwości rozwojowe, ale również postawiło nowe wyzwania. Początkowy okres istnienia koła to przede wszystkim intensywne nawiązywanie kontaktów i innymi  organizacjami studenckimi na i poza uczelnią. To również okres intensywnej promocji koła oraz dostosować i zmian organizacyjnych.


 
Polityka Prywatności