Studencka Marka

odpowiedz na wszystkie pytaniaW ciągu ostatnich 30 dni zagłosowano (przeliczam) razy w naszych ankietach


Zapraszamy do nowego serwisu
Organizacje Studenckie
 

Koło Wschodnioeuropejskie Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego

ul. Koszarowa 3
51-149 Wrocław

Koło nasze powstało przy Instytucie Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego i zajmuje się tematyką stosunków międzynarodowych w Europie Środkowo-wschodniej i Wschodniej. Obszar zainteresowań podzielony został pośród 7 sekcji:

  1. Sekcja Rosyjska
  2. Sekcja Białoruska
  3. Sekcja Ukraińska
  4. Sekcja Południowa
  5. Sekcja Wschód-Zachód
  6. Sekcja Kaukaska
  7. Sekcja Skandynawska

Kryminał rozpoczyna się tak: "Historia KWSM ma początek wczesną wiosną 2002 r., kiedy to dr Z.J. Winnicki, pracownik Instytutu Studiów Międzynarodowych (ISM), zaproponował Wojtkowi Kazaneckiemu, wówczas studentowi III roku stosunków międzynarodowych, zorganizowanie wyprawy badawczej na Białoruś (region Grodzieńszczyzny) w celu zbadania śladów polskości na tamtym obszarze. Aby jednak zaistniała struktura, z ramienia której można by się ubiegać o przyznanie środków finansowych od władz uczelni na tę wyprawę, dr J. Z. Winnicki zaproponował utworzenie koła naukowego zajmującego się kwestiami wschodnimi, w tym Białorusią. Idea została przyjęta błyskawicznie. W. Kazanecki zaprosił do współpracy przy powołaniu koła szereg swoich kolegów - studentów, z których największą rolę w początkowej fazie powstawanie koła odegrali Tomasz Jacyna i Aneta Kowalak - studenci III roku SM. Za radą dr J. Z. Winnickiego, o pełnienie funkcji Opiekuna Naukowego powstającej organizacji poproszono dr G. Tokarza. 6 marca 2002 r. W. Kazanecki i T. Jacyna wystosowali oficjalny list do Dyrektora ISM, prof. dra hab. M. Wolańskiego, z prośbą o "wydanie opinii w sprawie powołania nowego koła naukowego w Instytucie". Opinia Dyrektora była ze wszech miar pozytywna, co w krótkim czasie doprowadziło do napisania projektu statutu nowego koła, które przyjęło nazwę: "Koło Wschodnioeuropejskie Stosunków Międzynarodowych - KWSM".

Aby dopełnić warunków formalnych, wymaganych przy rejestracji koła naukowego na Uniwersytecie Wrocławskim, jeszcze przed oficjalną rejestracją ukonstytuował się Tymczasowy Zarząd KWSM, w składzie: T. Jacyna - Prezes Koła, W. Kazanecki - Sekretarz, Ł. Czajkowski - Skarbnik, Joanna Nocko - Członek Zarządu, Radek Darski - Członek Zarządu, Oleg Siwiec - Członek Zarządu, Wojtek Skiba - Członek Zarządu. Dodatkowo, A. Kowalak objęła funkcję Pełnomocnika ds. Public Relations. Autorem logo koła jest Wiktor Nyckowski.

Niedługo potem, 12 kwietnia 2002 r. na mocy decyzji władz uczelni powołane zostało nowe koło naukowe w strukturze UWr. Od tego momentu można datować oficjalne rozpoczęcie istnienia KWSM. Aby uzyskać mandat do kierowania kołem w postaci demokratycznych wyborów, w dniu 20 maja odbyło się Walne Zebranie Członków Koła , na którym głosowano nad składem Zarządu na rok akademicki 2002/2003." Tak początki KWSM opisuje Wojciech Kazanecki - jego niezapomniany prezes. Dziś Koło jest już renomowaną cząstka Instytutu Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego. KWSM bardzo chętnie przyjmie na członka każdego studenta zainteresowanego tematyką związaną z Europą Środkową i Wschodnią, i pragnącego w sposób aktywny pogłębiać wiedzę z tego zakresu. Koło ma za sobą niezliczoną ilość projektów, w tym wymiany studenckie z Państwowym Uniwersytetem im. Tarasa Szewczenki w Kijowie, wyjazdy badawcze na Białoruś i Ukrainę (osławione "Ukrainiady"), cykl spotkań "Polska w oczach dyplomatów" i wiele innych inicjatyw. Pełną parą pracuje dział publikacji , a także wszystkie sekcje. Strona, którą właśnie oglądasz - to już trzecia nasza witryna - usprawniona i odświeżona staraniem niezrównanych webmasterów. W nowy rok akademicki KWSM wkracza pełen nowych pomysłów...


 
Polityka Prywatności