Studencka Marka

odpowiedz na wszystkie pytaniaW ciągu ostatnich 30 dni zagłosowano (przeliczam) razy w naszych ankietach


Zapraszamy do nowego serwisu
Organizacje Studenckie
 

Koło Dziennikarstwa Sportowego Dolnośląskiej Szkoły Wyższej

ul. Wagonowa 9
53-609 Wrocław
Tel. +48 (071) 358 27 00, 358 27 01, 358 27 02 04

Koło Dziennikarstwa Sportowego.  To najmłodsze „dziecko” ponadobowiązkowych kontaktów studentów Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej. Powstało latem 2009 roku, ale już zdołało zasłynąć z rzadko spotykanej ostrości dyskusji.

Robocza nazwa Koła – „Okolice Sportu” –  dokładnie określa merytoryczną stronę działania. Podczas dotychczasowych spotkań dyskutowano problemy wykraczające poza obszar zainteresowań mediów sportowych i nie związane z wynikiem, sukcesem, porażką. Hasło grupy przyszłych dziennikarzy sportowych brzmi bowiem: sport to nie tylko wynik.

Współczesny sport ewoluuje, komplikuje się, komplikuje swoje związki z innymi dziedzinami życia – polityką, kulturą, gospodarką. W pogoni za relacją i sensacją media nie próbują analizować tych związków, nie dostrzegają kontekstów sportu, zmian jego ideologicznych podstaw.

Treścią spotkań Koła Zainteresowań Dziennikarstwa Sportowego jest emisja niepublikowanych dotąd filmów dokumentalnych tyczących szeroko rozumianych kontekstów i dylematów sportu jako zjawiska społecznego. Po emisji studenci dyskutują nie nad filmem, lecz nad problemem, który tenże wskazał.


 
Polityka Prywatności