Studencka Marka

odpowiedz na wszystkie pytaniaW ciągu ostatnich 30 dni zagłosowano (przeliczam) razy w naszych ankietach


Zapraszamy do nowego serwisu
Organizacje Studenckie
 

Dialogi krytyczne. Koło spotkań filozoficznych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej

ul. Wagonowa 9
53-609 Wrocław
Tel. +48 (071) 358 27 00, 358 27 01, 358 27 02 04

Dialogi krytyczne. Koło spotkań filozoficznych. Działalność koła ma na celu stworzenie filozoficznego forum dyskusyjnego, dzięki któremu studenci Wydziału Nauk Społecznych i Dziennikarstwa zyskują okazję do spotkań z  uniwersalnymi problemami współczesnej myśli filozoficznej. Spotkania te stanowić mają pretekst do kształtowania własnej sprawności intelektualnej, w tym przede wszystkim do doskonalenia zmysłu krytycznego, umiejętności krytycznego dyskursu i odpowiedzialności za podejmowane decyzje intelektualne.

Pola tematyczne, na jakich koncentruje się działalność koła, wyznaczone mają być przez indywidualne zainteresowania studentów. Ważnym jednak wskazaniem jest to, by podejmowane były tu tematy najbardziej aktualne i istotne dla współczesnego człowieka. Duże znaczenie ma również to, by w pracy nad wybranymi problemami można było wykorzystać interdyscyplinarny charakter wiedzy, jaką reprezentują studenci uczestniczący w spotkaniach koła. Każdy z nas nosi w sobie pytania filozoficzne. Każdy ma w sobie potencjał krytycznego myślenia. Spotkania w ramach naszego koła stwarzają kolejną możliwość wartościowego wykorzystania i „wydobycia” tych potencjalności.

 
Polityka Prywatności