Studencka Marka

odpowiedz na wszystkie pytaniaW ciągu ostatnich 30 dni zagłosowano (przeliczam) razy w naszych ankietach


Zapraszamy do nowego serwisu
Organizacje Studenckie
 

Koło Fotografii Dolnośląskiej Szkoły Wyższej

ul. Wagonowa 9
53-609 Wrocław
Tel. +48 (071) 358 27 00, 358 27 01, 358 27 02 04

Koło Fotografii DSW - Koło fotografii DSW istnieje od 2002 roku. Siedzibą koła jest pracownia fotograficzna działająca na Wydziale Nauk Społecznych i Dziennikarstwa DSW. Program adresowany jest do wszystkich studentów DSW zainteresowanych technikami obrazowania – studentów zarówno zaawansowanych jak również mających dopiero zamiar zdobyć podstawy wiedzy o fotografii. Teoretyczne i praktyczne zajęcia mają wprowadzić w obszar obrazowania fotograficznego, Kształcą zdolność odczuwania i tworzenia piękna. Przekazują podstawową niezbędną wiedzę o narzędziu, jakim jest aparat fotograficzny. Wprowadzają w język znaków graficznych, symboli. Umożliwiają nabycie umiejętności wykorzystania zagadnień estetycznych między innymi kompozycji, głębi ostrości, ruchu, wydobycia iluzji przestrzeni poprzez światłocień, w celu kreowania obrazów. Świadome wykorzystanie technicznych środków ma na celu rozwinięcie indywidualnych form twórczej wypowiedzi.

Program składa się z następujących bloków tematycznych:

- „Fotografia na wyciągnięcie ręki” – nowe narzędzia i formy realizacji,
- „Prawda i rzeczywistość w fotografii” – współczesna fotografia prasowa,
- „Dialog form – między jaskinią a rzeczą wyobrażoną” - kreacja i narracja,
- „Twórcza eksploracja” – poszukiwanie własnych form wypowiedzi,
- „e-nterpretacja”  - twórczy przekaz multimedialny,
- „Galeria” – przygotowanie i ekspozycja obrazu.

Rozwinięciem bloków tematycznych są realizowane zagadnienia szczegółowe przystosowane do poziomu zaawansowania uczestników koła i obejmują: podstawy fotografii analogowej i cyfrowej, laboratorium analogowe i cyfrowe, kierunki rodzaje i trendy w fotografii, elementy kompozycji obrazu, światło w fotografii. Warsztaty ilustrowane są za pomocą prezentacji urządzeń, projekcji diapozytywów, filmów video, programów multimedialnych. W ramach zajęć udostępniane są: wykazy literatury, materiały eksploatacyjne producentów narzędzi multimedialnych, adresy stron internetowych związanych z omawianymi zagadnieniami. Ćwiczenia jak również indywidualne realizacje odbywają się w kompletnie wyposażonej ciemni fotograficznej, oraz na stanowisku wyposażonym w komputer i skaner.


 
Polityka Prywatności