Studencka Marka

odpowiedz na wszystkie pytaniaW ciągu ostatnich 30 dni zagłosowano (przeliczam) razy w naszych ankietach


Zapraszamy do nowego serwisu
Organizacje Studenckie
 

Koło Naukowe „SIGMA” Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy

ul. Garbary 2
85-229 Bydgoszcz
tel. (52) 348-23-48

Jest to Koło zrzeszające studentów WSG wykazujących zainteresowania nowościami techniki, a w szczególności informatyki.
SIgma powstała z inicjatywy studentów specjalności "systemy informatyczne w zarządzaniu". Koło rozpoczęło swoją działalność w roku akademickim 2000/2001. Członkiem Koła może zostać każdy, kto interesuje się sferą informatyki. Jedynym warunkiem jest uznanie i respektowanie regulaminu Koła. Członkowie SIgmy biorą czynny udział w życiu Uczelni przez organizowanie różnego rodzaju imprez oraz publikowanie artykułów w Kurierze Uczelnianym.

 
Polityka Prywatności