Ewolucja jest wielka - milion gatunków w morzach

Zespół taksonomów ogłosił, że w morzach żyje ok. miliona różnych gatunków organizmów. W badaniu wzięło udział 270 taksonomów (ekspertów od klasyfikacji grup organizmów). Każdy z nich obliczył gatunki znane w ramach jego własnej specjalizacji oraz ocenił, ile jeszcze pozostało do odkrycia. Razem ustalili, że na ziemi może istnieć aż 972 tys. morskich gatunków. W tej chwili opisano 230 tys.

Taksonomia, to nauka o zasadach i metodach klasyfikowania, w szczególności dotyczy tworzenia i opisywania jednostek systematycznych (taksonów) i włączaniu ich w układ kategorii taksonomicznych. Historycznie taksonomia wywodzi się z prób usystematyzowania gatunków biologicznych, ale jej metody mogą być stosowane także do przedmiotów badań innych nauk.

Wracając do badania, to szacunki, co do ilości gatunków, są możliwe dzięki wykorzystaniu modeli statystycznych, jak i doświadczenia każdego z naukowców. W prognozach statystycznych wykorzystuje się informacje na temat tempa, w jakim nowe gatunki opisywane były w ostatnich dekadach. Z tych analiz wynika, że całkowita liczba gatunków morskich może wynosić około 540 tys.

Jednak naukowcy nie dali za wygraną i dokonali kolejnej oceny, wykorzystując własne doświadczenie oraz prognozy dotyczące liczby gatunków znajdowanych w tych rejonach, w których pobierane są próbki do badań. Wówczas ustalili, że liczba gatunków morskich może sięgać od 704 tys. nawet do 972 tys.

"Skrzyknięcie specjalistów w dziedzinie taksonomii z całego świata po to, by scalić posiadane przez nich informacje, było ogromną wartością tego badania" - podkreśla jeden z uczestników prac, Enrique Macpherson z Centro de Estudios Avanzados de Blanes (CEAB-CSIC) w Hiszpanii.

Z informacji zebranych przez ekspertów wynika, że dotychczas poznano i poprawnie opisano tylko 230 tys. gatunków, czyli tylko jedną czwartą szacowanej ich liczby. Reszta czeka na "swoje miejsce wśród ludzkich umysłów".

Co więcej, analizując dotychczasowe dane, wśród gatunków już znanych naukowcy odkryli aż około 170 tys. przypadków synonimii. Chodzi o sytuacje, w których jeden organizm figuruje pod co najmniej dwiema różnymi nazwami gatunkowymi, rodzajowymi lub dotyczącymi innych poziomów taksonomicznych.

"Im większe rozmiary lub znaczenie dla gospodarki danego gatunku, tym powszechniejsza synonimia" - zauważa Damia Jaume z Mediterranean Institute for Advanced Studies w CSIC-UIB.

Spośród około 230 tys. znanych morskich gatunków około 200 tys. należy do królestwa zwierząt, 7,6 tys. - do roślin. Z grupy pozostałych 19,5 tys. to przedstawiciele eukariotów nazywanych Chromista (większość z nich to glony, np. brunatnice, okrzemki, bruzdnice), 550 należy do królestwa Protista (obejmującego przeważnie jednokomórkowce - tak różnorodne, jak eugleny, okrzemki czy zarodźce malarii), a 1 050 to grzyby. Nowe badanie objęło wyłącznie eukarionty czyli organizmy zbudowane z komórek posiadających jądro komórkowe z chromosomami. Nie brano pod uwagę bakterii, wirusów i archeonów.data ostatniej modyfikacji: 2012-11-16 10:30:53
Komentarze
Ostatnie:
21.01.2013 3:10
Dodał(a): ~muzungu
Ciekawe :)
 
Polityka Prywatności