Studencka Marka

odpowiedz na wszystkie pytaniaW ciągu ostatnich 30 dni zagłosowano (przeliczam) razy w naszych ankietach


Zapraszamy do nowego serwisu
Organizacje Studenckie
 

Polonistyczne KOło Naukowe "Młodych Dydaktyków" Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Uniwersytet Śląski
Ul. Bankowa 12
40-007 Katowice

Zgodnie ze statutem program działania Koła obejmuje:
 
::: szkolenia i doskonalenie swoich członków i sympatyków,
::: prowadzenie prac naukowo-badawczych,
::: inspirowanie i organizowanie konferencji, narad, sympozjów i seminariów naukowych,
::: organizowanie zbiorowej i indywidualnej wymiany doświadczeń pomiędzy poszczególnymi grupami studenckimi,
::: ogłaszanie konkursów na prace z dziedziny dydaktyki oraz przyznawanie nagród i wyróżnień,
::: wydawanie czasopism, ulotek i innych materiałów z zakresu działalności Koła,
::: współpracę z instytucjami, szkołami, jednostkami badawczo-naukowymi, organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami naukowymi w kraju i zagranicą.

 
Polityka Prywatności