Studencka Marka

odpowiedz na wszystkie pytaniaW ciągu ostatnich 30 dni zagłosowano (przeliczam) razy w naszych ankietach


Zapraszamy do nowego serwisu
Organizacje Studenckie
 

Studenckie Koło Naukowe Geofizyków Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Adres:
Wydział Nauk o Ziemi
Uniwersytet Śląski
ul. Będzińska 60
41-200 Sosnowiec
telefon:
+48 32 3689-292

Celem Koła jest rozwijanie i upowszechnianie nauki o procesach i zjawiskach zachodzących we wnętrzu Ziemi oraz hydrosferze i atmosferze, a zwłaszcza wyjaśnienie powyższych zagadnień stosując pojęcia, terminy fizyczne oraz jej prawa i teorie. 

Koło czynnie uczestniczy w życiu Uniwersytetu Śląskiego oraz organów samorządu studenckiego w sprawach dotyczących studiów i funkcjonowania uczelni.

Koło realizuje swoje cele poprzez:

  1. Szkolenie i doskonalenie swoich członków i sympatyków.

  2. Prowadzenie prac naukowo badawczych na zlecenie lub z własnej inicjatywy.

  3. Inspirowanie i organizowanie konferencji, narad, sympozjów i seminariów naukowych, wystaw, pokazów oraz imprez kulturalno-integracyjnych.

  4. Organizowanie zbiorowej i indywidualnej wymiany doświadczeń pomiędzy poszczególnymi grupami studenckimi, stażów naukowych, pobytów studyjnych oraz innych form i metod działania przyczyniających się do popularyzacji nauk geologicznych i geofizycznych.

  5. Ogłaszanie konkursów na prace z dziedziny geofizyków oraz przyznanie nagród i wyróżnień.

  6.  Wydawanie czasopism, ulotek propagandowych i innych materiałów z zakresu działalności statutowej Koła.

  7. Prowadzenie biblioteczki oraz gromadzenie publikacji i literatury z zakresu geologii i geofizyki przez osobom zainteresowanym.

  8. Współpraca z instytucjami, jednostkami gospodarczymi, szkołami jednostkami badawczo – naukowymi, organizacjami społecznymi i stowarzyszeniami naukowymi w kraju i za granicą działającymi w sferze wchodzących w zakres nauk geologicznych i geofizycznych.

  9. Upowszechnianie etyki studenckiej.


 
Polityka Prywatności