Studencka Marka

odpowiedz na wszystkie pytaniaW ciągu ostatnich 30 dni zagłosowano (przeliczam) razy w naszych ankietach


Zapraszamy do nowego serwisu
Organizacje Studenckie
 

Koła Naukowego Filozofii Kultury przy Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Uniwersytet Śląski, pok. 302,
Pl. Sejmu Śl. 1, Katowice, 40-032

Koło Naukowe Filozofii Kultury zrzesza przede wszystkim studentów kulturoznawstwa, międzywydziałowych studiów humanistycznych, doktorantów Wydziału Filologicznego. Perspektywa antropologiczna, którą koło obrało za platformę ideową, orientuje interdyscyplinarnie. Celem jest pogłębianie wiedzy t

Koło Naukowe Filozofii Kultury zrzesza przede wszystkim studentów kulturoznawstwa, międzywydziałowych studiów humanistycznych, doktorantów Wydziału Filologicznego. Perspektywa antropologiczna, którą koło obrało za platformę ideową, orientuje interdyscyplinarnie. Celem jest pogłębianie wiedzy teoretycznej i kreowanie wnikliwych prób interpretacji zdarzeń kulturowych. Koło zostało założone w listopadzie 2002 roku i w pierwszym roku 2002/2003 swą działalność skoncentrowało na organizowaniu seminariów podejmujących problematykę Innego, Tego Samego, Obcego w europejskiej refleksji antropologicznej. Wśród przywoływanych i interpretowanych autorów znaleźli się więc Levinas, Foucault, Derrida czy Rousseau, a także Hegel, Nietzsche. Pośród wątków obecna była tożsamość człowieka, ciało ludzkie w estetyce, problem natury ludzkiej. Jednocześnie członkowie Koła organizowali wykłady gościnne (na temat obcości w kulturze Dalekiego Wschodu), uczestniczyli w konferencjach naukowych, organizowali wystawy, pracowali na przygotowaniem pierwszego numeru pisma naukowego Koła „Anthropos?” (półrocznik, numer pierwszy – kwiecień 2003). W następnym roku prace Koła związane były głównie z seminariami poświęconymi kulturze hiszpańskiej, estetyce japońskiej, ale również etyce życia. Pojawiały się więc w przestrzeni mentalnej hasła-klucze: Ortega y Gasset, Fuentes, Barthes, Benedict, haiku, Oshima czy Schweizer. W tym też roku ogłoszono konkurs poświęcony idei Europy. Wzorem lat ubiegłych studenci włączali się w działalność konferencyjną, wystawową. W roku 2004 wydano też kolejne skomasowane dwa numery ogólnopolskiego pisma. W bieżącym roku akademickim 2004/2005 Koło pracuje nad projektem TABU, co przekłada się na seminaria, wystawy i planowaną konferencję poświęconą tej problematyce. Wydano ponadto prezentowane obecnie kolejne numery pisma, w którym przedstawiane są prace pracowników naukowych, doktorantów, absolwentów, studentów.

eoretycznej i kreowanie wnikliwych prób interpretacji zdarzeń kulturowych. Koło zostało założone w listopadzie 2002 roku i w pierwszym roku 2002/2003 swą działalność skoncentrowało na organizowaniu seminariów podejmujących problematykę Innego, Tego Samego, Obcego w europejskiej refleksji antropologicznej. Wśród przywoływanych i interpretowanych autorów znaleźli się więc Levinas, Foucault, Derrida czy Rousseau, a także Hegel, Nietzsche. Pośród wątków obecna była tożsamość człowieka, ciało ludzkie w estetyce, problem natury ludzkiej. Jednocześnie członkowie Koła organizowali wykłady gościnne (na temat obcości w kulturze Dalekiego Wschodu), uczestniczyli w konferencjach naukowych, organizowali wystawy, pracowali na przygotowaniem pierwszego numeru pisma naukowego Koła „Anthropos?” (półrocznik, numer pierwszy – kwiecień 2003). W następnym roku prace Koła związane były głównie z seminariami poświęconymi kulturze hiszpańskiej, estetyce japońskiej, ale również etyce życia. Pojawiały się więc w przestrzeni mentalnej hasła-klucze: Ortega y Gasset, Fuentes, Barthes, Benedict, haiku, Oshima czy Schweizer. W tym też roku ogłoszono konkurs poświęcony idei Europy. Wzorem lat ubiegłych studenci włączali się w działalność konferencyjną, wystawową. W roku 2004 wydano też kolejne skomasowane dwa numery ogólnopolskiego pisma. W bieżącym roku akademickim 2004/2005 Koło pracuje nad projektem TABU, co przekłada się na seminaria, wystawy i planowaną konferencję poświęconą tej problematyce. Wydano ponadto prezentowane obecnie kolejne numery pisma, w którym przedstawiane są prace pracowników naukowych, doktorantów, absolwentów, studentów.


 
Polityka Prywatności