Studencka Marka

odpowiedz na wszystkie pytaniaW ciągu ostatnich 30 dni zagłosowano (przeliczam) razy w naszych ankietach


Zapraszamy do nowego serwisu
Organizacje Studenckie
 

Studenckie Koło Naukowe Rachunkowości "Rachmistrz" Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

AKADEMIA EKONOMICZNA im. KAROLA ADAMIECKIEGO
ul. 1 MAJA 50
40-287 KATOWICE
tel. +48 / 32 - 2577 000

Jesteśmy młodym i dynamicznie rozwijającym się Studenckim Kołem Naukowym Rachunkowości "Rachmistrz" działającym przy Katedrze Rachunkowości Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach. Opiekunem koła jest dr Marzena Strojek, pracownik Katedry Rachunkowości.

Naszym głównym celem jest rozwijanie i pogłębianie wiedzy z zakresu rachunkowości jak i popularyzacja rachunkowości, jako dziedziny wiedzy, którą stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych na kontach, wyceny aktywów, w tym także odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych), pasywów, ustalania wyniku finansowego i sporządzania sprawozdań finansowych, a zatem wiedzy umożliwiającej ocenę kondycji firmy i zakładu pracy. Pragniemy również nawiązywać współpracę z podobnymi podmiotami w innych uczelniach krajowych i zagranicznych. Jeśli jesteś zainteresowany naszą działalnością serdecznie zapraszamy do współpracy.

 
Polityka Prywatności