Studencka Marka

odpowiedz na wszystkie pytaniaW ciągu ostatnich 30 dni zagłosowano (przeliczam) razy w naszych ankietach


Zapraszamy do nowego serwisu
Organizacje Studenckie
 

Koło Naukowe Inwestycji przy Katedrze Inwestycji na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach

AKADEMIA EKONOMICZNA
im. KAROLA ADAMIECKIEGO
ul. 1 MAJA 50 40-287 KATOWICE
tel. +48 / 32 - 259 84

Jako główne cele stawiamy sobie:
  • samokształcenie członków Koła w zakresie inwestycji - w szczególno�ci na rynku kapitałowym
  • działalno�ć informacyjnš, dotyczšcš bieżšcej sytuacji na rynkach finansowych
  • gromadzenie i przetwarzanie danych dotyczšcych rynków finansowych
  • publikowanie własnych analiz rynków finansowych
  • prowadzenie badań z zakresu szeroko rozumianych inwestycji
  • popularyzację wiedzy z zakresu finansów i inwestycji
  • propagowanie nabytej wiedzy
  • współpracę z podobnymi podmiotami na innych uczelniach krajowych i zagranicznych
  • nawišzywanie kontaktów z przedsiębiorstwami i instytucjami finansowymi

 
Polityka Prywatności