Studencka Marka

odpowiedz na wszystkie pytaniaW ciągu ostatnich 30 dni zagłosowano (przeliczam) razy w naszych ankietach


Zapraszamy do nowego serwisu
Organizacje Studenckie
 

Koło Naukowe Bankowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

AKADEMIA EKONOMICZNA im. KAROLA ADAMIECKIEGO
ul. 1 MAJA 50
40-287 KATOWICE
tel. +48 / 32 - 2577 000

Koło Naukowe Bankowości powstało z inicjatywy studentów Akademii Ekonomicznej. Skupia studentów kierunku Finanse i Bankowość zainteresowanych poszerzaniem swojej wiedzy i rozwijaniem zainteresowań związanych z kierunkiem studiów.

Cel działalności i sposoby jego realizacji

Głównym celem działalności KNB jest rozwijanie „horyzontów myślowych” jego członków, poszerzanie ich wiedzy z zakresu bankowości i finansów, umożliwianie członkom Koła zdobywania doświadczeń w sferze wykraczającej poza czystą teorię nauk ekonomicznych. Cel ten jest realizowany poprzez:

organizowanie konferencji naukowych, seminariów i spotkań dyskusyjnych oraz aktywny udział w imprezach zewnętrznych tego rodzaju
częste spotkania dyskusyjne członków Koła
współpracę z pracownikami Katedry Finansów
udział w konkursach tematycznych

Obszary zainteresowań:

najnowsze tendencje w zakresie obsługi klienta indywidualnego
nowe kanały dystrybucji produktów i usług bankowych
instrumenty rynku finansowego i sposoby ich wykorzystania
działalność instytucji nadzoru bankowego w Polsce i na świecie
działalność banków komercyjnych
techniki negocjacyjne w bankowości
uregulowania dotyczące działalności polskich banków a standardy unijne
wpływ bankowości na inne sfery życia w państwie
kompleksowe zarządzanie bankiem, w tym jego aktywami i pasywami

 
Polityka Prywatności