Studencka Marka

odpowiedz na wszystkie pytaniaW ciągu ostatnich 30 dni zagłosowano (przeliczam) razy w naszych ankietach


Zapraszamy do nowego serwisu
Organizacje Studenckie
 

Koło Naukowe "Psychologia" Kujawsko - Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy

ul. dr Emila Warmińskiego 3
85-054 Bydgoszcz
tel. (52) 345-40-13

Funkcjonujące od 8 maja 2003 roku Koło Naukowe "Psychologia" prowadzi badania dotyczące wybranych aspektów życia psychicznego człowieka. W działaniach edukacyjnych i naukowych członków Koła wspierają jego opiekunowie: dr Magdalena Grabowska oraz dr Karol Rosiak.
W planach Koła jest prowadzenie, przeznaczonych dla studentów KPSW, szkoleń i treningów dotyczących radzenia w sobie w sytuacjach trudnych, albowiem nie jest tajemnicą, że życie studenta obfituje w stresy, które są przyczyną lęków i fobii. Ambicją Koła jest zorganizowanie grup wsparcia. Chce ono także zaproszać gości-ekspertów do wygłaszania referatów, publikować zebrane materiały, a także rozpocząć współpracę międzyuczelnianą, np. z Kołem Psychologii Społecznej Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego.

 
Polityka Prywatności