Zapraszamy do nowego serwisu
Organizacje Studenckie
 

Koło Naukowe Europejczyków Kujawsko - Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy

ul. dr Emila Warmińskiego 3
85-054 Bydgoszcz
tel. (52) 345-40-13

Koło Naukowe Europejczyków jest najstarszym, bo działającym od 25 października 2001 roku, kołem naukowym Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej. Jego opiekunem jest dr Hanna Malinowska.
Od samego początku żywotnym celem Koła było uczestnictwo w szerokim froncie oddolnych inicjatyw wspierających integrację Polski z Unią Europejską. Jeszcze w 2002 roku, na sesji naukowej KPCKKiC oraz KPSW, ówczesna przewodnicząca Koła Agnieszka Rekowska wygłosiła referat na temat: "Perspektywy członkostwa Polski w Unii Europejskiej". W maju roku 2003 członkowie Koła wzięli udział w paradzie Schumana, a po podpisaniu przez Polskę 16 kwietnia 2003 r. Traktatu Akcesyjnego w Atenach przeprowadzono dyskusję panelową. Jej tematem była tożsamość narodowa Polaków po akcesji. KNE utrzymuje stałe kontakty z bydgoską delegaturą Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej i z innymi jednostkami skupionymi wokół tematyki UE.

 
Polityka Prywatności