181 rzeczy do zrobienia na Księżycu

ksiezyc1_140.jpgLudzie często zadają pytanie, po co latać na Księżyc? NASA sporządziła raport, w którym zebrano aż 181 pomysłów na to, co można robić na Księżycu. Licząca 48 stron publikacja powstała na podstawie konsultacji NASA z różnymi organizacjami, instytucjami, naukowcami i innymi osobami. Zapewne nie wszystkie opisane w niej kwestie zostaną zrealizowane.

W raporcie opisane są zagadnienia z zakresu rozwoju wielu nauk, np. astronomii, geologii, fizyki materiałów, medycyny, jak i kwestie rozwoju techniki. Baza księżycowa będzie wymagała technicznego rozwiązania wielu zadań, takich jak systemy przetwarzania powietrza i wody, ochrona przed promieniowaniem, zasilanie, komunikacja, transport. Niewidoczna z naszej planety strona Księżyca to idealne miejsce na budowę radioteleskopów.

Na Ziemi część częstotliwości radiowych jest absorbowana przez atmosferę, inne z kolei zakłócane przez rozwój cywilizacji. Księżyc nie ma tych niedogodności. Na Srebrnym Globie można też zbudować detektory promieniowania kosmicznego albo cząstek wiatru słonecznego. Korzystny w tym przypadku jest fakt, że Księżyc znajduje się właściwie już poza magnetosferą Ziemi.

Amerykańscy astronauci z wypraw Apollo pozostawili na Księżycu lustra, które posłużyły potem do dokładnych laserowych pomiarów pozycji naturalnego satelity Ziemi. Było to jednym z testów na prawdziwość teorii grawitacji Einsteina. Na Księżycu można rozmieścić więcej instrumentów służących do pomiaru odległości, dzięki czemu uzyska się dokładność rzędu milimetrów.

Księżyc można też wykorzystać do dokładnych badań Ziemi - globalnej dynamiki jej atmosfery, badań wegetacji, pomiarów topograficznych, badań koloru oceanów (aby monitorować ich "zdrowie"), określenia dokładnego albedo naszej planety (tzn. jaki procent otrzymanego promieniowania zostanie odbity) i balansu energetycznego (niezbędne do badań nad klimatem).

Wśród badań samego Księżyca należy wspomnieć o geologii tego satelity. Ponadto, na podstawie pozostałości po upadkach meteorytów na jego powierzchnię można będzie wysnuć wnioski o wczesnej historii Ziemi. Bazy księżycowe będą pierwszym etapem do zbadania możliwości długotrwałego życia człowieka na innych planetach. Chodzi nie tylko o kwestie biologiczne i zdrowotne, ale także o psychologię (długotrwałe życie w małych, odosobnionych zespołach), wydajność pracy.

Istotną kwestią będzie też zachowanie historycznego dziedzictwa ludzkości, jakim niewątpliwie są pozostałości po załogowych lotach na Księżyc w latach 1969-1972. W raporcie NASA nie brak też wskazówek co do przyszłych komercyjnych korzyści z Księżyca. Może on być na przykład wielką elektrownią czerpiącą energię z baterii słonecznych. Może stać się miejscem rozwoju przemysłu ciężkiego, w postaci na przykład kopalń, ale także stanowić rynek usług turystycznych (wycieczki na Księżyc).

Wśród możliwości dla biznesu wymienione jest także tworzenie gier komputerowych o tematyce eksploracji Księżyca, które nie tylko pozwolą zarobić wydającym je firmom, ale będą miały wpływ na poparcie przez społeczeństwo księżycowych badań. (PAP)

 
Polityka Prywatności