Narzędzia z "epoki kamiennej"

narzedzia_140.jpgZespół kamiennych narzędzi sprzed 4,3 tys. lat, który archeolodzy odnaleźli w trakcie ostatnich badań w lasach deszczowych Wybrzeża Kości Słoniowej, został wykonany i używany przez szympansy! Odkrycie to rzuca nowe światło na historię użytkowania narzędzi przez wczesne hominidy.

W trakcie ostatnich badań na jednym ze stanowisk w lasach tropikalnych Wybrzeża Kości Słoniowej międzynarodowy zespół archeologów odnalazł narzędzia kamienne wykonane przez grupę szympansów. Na ostrzach tłuczków zachowały się fragmenty substancji organicznej. Zdaniem badaczy ok. 4300 lat temu małpy używały kamiennych tłuczków do rozbijania twardych orzechów lub gniecenia twardych nasion.

Wyniki badań zespołu naukowców z Kanady, Wielkiej Brytanii, USA i Niemiec zostały opublikowane na łamach ostatniego numeru magazynu "Proceedings of the National Academy of Sciences". Stanowiska, na których dokonano odkryć, leżą na terenie Parku Narodowego Tai, w regionie lasów tropikalnych porastających pogranicze Wybrzeża Kości Słoniowej i Liberii. Kamienne narzędzia odnaleziono na trzech stanowiskach położonych na brzegu rzeki, były przykryte przez metrową warstwę osadów rzecznych.

W dokładnym określeniu wieku znalezisk pomogło naukowcom radiochronologiczne datowanie spalonych drzew pochodzących z tych samych warstw archeologicznych. W tym samym okresie, z którego pochodzą narzędzia wykonane i użytkowane przez szympansy, na terenie Zachodniej Afryki rozwijały się już równolegle późnoneolityczne kultury ludzi współczesnych.

Dla okresu, w którym powstał zespół narzędzi służący naszym małpim kuzynom, odkrywcy proponują nazwę "epoki kamiennej szympansów". Nie natknięto się na żadne szczątki kostne, które byłyby pomocne w identyfikacji gatunkowej ich użytkowników, jednak badacze są przekonani, że odnalezione narzędzia nie służyły ludziom współczesnym. Świadczą o tym pozostałości organiczne na narzędziach - odpowiadają diecie współczesnych szympansów i znacznie różnią się od gatunków wybieranych przez ludzi.

Ponadto, pośród wszystkich znalezisk brakuje tych form narzędzi, które były charakterystyczne dla ludzkich kultur neolitycznych Zachodniej Afryki. Odkrycie z Parku Narodowego Tai może stać się, zdaniem archeologów, początkiem badań kultury materialnej szympansów z okresu odpowiadającego neolitowi w rolniczych kulturach człowieka.

Ostatnie znaleziska rzucają również nowe światło na początki używania narzędzi przez hominidy. Skoro 4,3 tys. lat temu szympansy świadomie wyszukiwały, transportowały i obrabiały odpowiednie fragmenty skał, to prawdopodobnie początki takiej aktywności muszą sięgać okresu jeszcze sprzed rozdzielenia się linii ewolucyjnych człowieka i szympansów. Narzędzia odnalezione w Zachodniej Afryce, w strefie deszczowych lasów równikowych, wskazują również na ten region jako możliwą arenę ewolucji naszych przodków.

Dotychczas większość spektakularnych odkryć antropologicznych zostało dokonanych w rejonach sawanny i lasów Afryki Wschodniej i Południowej. (PAP)

 
Polityka Prywatności