Madonna z Dzieciątkiem jest autentykiem

madonna_z_dzieckiem_140.jpgObraz przedstawiający Madonnę z Dzieciatkiem, znany jako Tondo de Brecy, jest autentyczny i pochodzi z okresu renesansu. Wyniki ostatnich badań spektroskopowych farby kończą wieloletnią dyskusję historyków sztuki na temat kontrowersyjnego dzieła - informuje serwis internetowy "Alpha Galileo".

W gronie historyków sztuki od ponad dwóch dziesięcioleci trwała dyskusja na temat autentyczności i daty powstania obrazu Madonny z Dzieciątkiem, znanego również jako Tondo de Brecy. Przeprowadzone ostatnio badania próbek farby potwierdziły jego autentyczność i pozwoliły datować powstanie dzieła na okres przed końcem XVI. w.

Analizę z wykorzystaniem techniki spektroskopowej "Raman" przeprowadził prof. Howell Edwards z Uniwersytetu w Bradford. Badanie wykazało, że wszystkie składniki użyte w trakcie tworzenia dzieła są charakterystyczne dla włoskich pracowni malarskich okresu renesansu. Jasne fragmenty przedstawienia namalowane zostały przy użyciu żółtego barwnika na bazie związków ołowiu - technika ta została porzucona po 1700 r.

Podobnie charakterystyczne dla włoskich szkół malarskich z okresu renesansu jest zastosowanie roślinnego składnika farb na bazie kleju skrobiowego. Również sam kolisty kształt obrazu, zwany tondem, jest formą charakterystyczną dla włoskiego renesansu. Dodatkowe analizy chemiczne zostały również przeprowadzone w ośmiu niezależnych laboratoriach europejskich.

Na ich podstawie oraz dzięki ostatnim badaniom spektroskopowym prof. Edwards uznał, że Tondo de Brecy to niewątpliwie dzieło włoskiego renesansu, które powstało pomiędzy XIV a XVI w. Tondo de Brecy przedstawia Madonnę z Dzieciątkiem zbliżoną do postaci przedstawionej na centralnej części słynnego obrazu Rafaela - Madonnie Sykstyńskiej. Powstał on w 1514 r. i obecnie jest eksponowany w drezdeńskiej Gemaldegalerie. Wyniki badań prof. Edwards'a zostały opublikowane na łamach ostatniego wydania magazynu "Analytical and Bioanalytical Chemistry". (PAP)

 
Polityka Prywatności