Groty Watykańskie - grób papieży

Groty Watykańskie - podziemia bazyliki św.
Piotra, w których zostało złożone ciało Jana Pawła II - są miejscem ostatniego spoczynku wielu papieży. Badania archeologiczne przeprowadzone w XX w. potwierdziły obecność w tym miejscu grobu św. Piotra.

Mimo swej nazwy, Groty Watykańskie to nie naturalne jaskinie, a
podziemia bazyliki św. Piotra. Powstały one w wyniku budowy
renesansowej bazyliki ponad poziomem posadzki wcześniejszej
świątyni z IV w. W wyniku tego powstała podziemna nekropolia. W
korytarzach mieszczą się groby papieży oraz liczne kaplice.

Najwcześniejsza bazylika rzymska została wzniesiona przez
Konstantyna Wielkiego na grobie św. Piotra w latach 324-326.
Najważniejsza świątynia chrześcijaństwa stanęła na gruzach cyrku
Nerona.

Przez wieki bazylika była wielokrotnie burzona i odbudowywana –
przetrwała blisko 12 wieków. Na początku XVI w. budowla została
ostatecznie zburzona na polecenie papieża Juliusza II, który
realizował wcześniejsze plany przebudowy autorstwa Bernarda
Rosselino na zlecenie Mikołaja V.

Na miejscu zniszczonej świątyni rozpoczęto w 1506 r. wznoszenie
nowej bazyliki. Jej kolejnymi budowniczymi byli najsławniejsi
architekci epoki renesansu: Bramante, Rafael, Antonio Sangallo,
Baldassare Peruzzi i Michał Anioł. Budowa trwała ponad 100 lat,
ostatecznie w 1626 r. bazylika została konsekrowana przez Urbana
VIII. Wtedy też rozpoczęła się historia Grot Watykańskich.

Do podziemi zostały złożone między innymi zwłoki Ottona II -
cesarza niemieckiego, który zginął w X w. w trakcie walk z
Saracenami w Kalabrii. Od XVII w. w Grotach chowano również
zmarłych papieży, jeśli inaczej nie stanowiły ich testamenty.

Do podziemi prowadzą schody znajdujące się obok figury św.
Longina, który przebił włócznią bok Chrystusa na krzyżu.

W podziemnych korytarzach znajdują się krypty ze zwłokami
kilkunastu papieży oraz kaplice, między innymi kaplica grobu św.
Piotra ze słynną niszą paliuszy - symboli ciągłości władzy w
kościele pochodzącej od św. Piotra, kaplica polska, litewska,
węgierska, irlandzka oraz kaplica patronów Europy poświęcona św.
Benedyktowi i świętym Cyrylowi i Metodemu.

Tradycję mówiącą o wybudowaniu bazyliki na miejscu kaźni, śmierci
i pochówku św. Piotra potwierdziły dopiero współczesne wykopaliska
archeologiczne. Wieloletnie prace prowadzone za pontyfikatu Piusa
XII ujawniły między innymi cmentarz przedchrześcijański, liczne
wota i napisy ścienne. Na ślad grobu św. Piotra naprowadziła
ostatecznie archeologów grecka inskrypcja "Petr(os)eni", czyli
"Piotr jest tutaj".

Część Grot Watykańskich jest udostępniona dla wiernych i
zwiedzających, pozostałe korytarze pozostają zamknięte -
prowadzone są tu prace badawcze koordynowane przez watykańskie
Biuro Wykopalisk.

Cały zespół zabytkowych budowli watykańskich wraz z bazyliką św.
Piotra i Grotami Watykańskimi oraz pozostałościami z epoki
rzymskiej został wpisany na Światową Listę Dziedzictwa
Kulturalnego i Naturalnego UNESCO w 1984 r.(PAP)
 
Polityka Prywatności