Jaki jest zakres szkolenia ITIL® 4 Foundation?

ITIL 4 to zbiór najlepszych praktyk, które wspomagają decyzje podejmowane w organizacjach zarządzających usługami przede wszystkim IT. Obecnie pracuje się z 4. wersją tej metodyki, dlatego zajmiemy się w głównej mierze szkoleniem ITIL® 4 Foundation.

ITIL 4 Foundation – wstęp do dobrych praktyk zarządzania usługami IT

Podczas szkolenia ITIL® 4 Foundation uczestnicy zdobędą wiedzę z zakresu biblioteki ITIL4. To pomoże im uczestniczyć w zarządzaniu usługami w sposób świadomy. Wielkość, profil czy rodzaj takiej organizacji (firma, instytucja, fundacja itp.) nie mają znaczenia – zasady ITIL można wdrożyć wszędzie tam, gdzie istnieje dział IT. Oczywiście jeżeli dana organizacja współpracuje z zewnętrznymi dostawcami usług informatycznych, znajomość metodyki ITIL także jest bardzo przydatna, pozwalając m.in. na ścisłe ustalenie zasad współpracy pomiędzy obydwoma podmiotami.

Dzieje się tak, ponieważ jedną z najważniejszych idei stojących za tą metodyką jest usługowe podejście do zarządzania IT w organizacji. Nie jest to – wbrew pozorom – powszechnie spotykane, ponieważ w wielu firmach czy instytucjach zarządzanie szeroko rozumianymi usługami informatycznymi odbywa się bez jasno określonych ram, od przypadku do przypadku. Tymczasem główne założenie metodyki ITIL polega na tym, że jakość oraz kształt usług IT muszą być w ścisłym związku z celami biznesowymi danej organizacji. I szkolenie ITIL4 Foundation jest doskonałym sposobem na to, aby poznać podstawowe narzędzia, dzięki którym osiągnięcie wszystkich wyżej wspomnianych celów jest możliwe.

Korzyści płynące z zastosowania metodyki ITIL® 4

Usługowe zarządzanie infrastrukturą oraz działaniami IT zgodnie z metodyką ITIL niesie za sobą wiele korzyści.

  • Przede wszystkim następuje poprawa komunikacji pomiędzy podmiotem świadczącym usługi IT, a kierownictwem organizacji. Takim podmiotem może być zarówno wydzielony dział IT, jak i zewnętrzny dostawca sprzętu, oprogramowania itd.

  • Jeżeli metodyka ITIL® jest wdrażana np. w firmie mającej własny dział IT, wówczas funkcjonowanie takiego działu ulega znacznej poprawie. Prawidłowa implementacja zasad ITIL® sprawia, że zarówno struktura działu, jak i kompetencje oraz role poszczególnych pracowników, są jasno określone. Dzięki temu znika chaos decyzyjny, poprawie ulegają również produktywność oraz zarządzanie jakością w dziale IT.

Bezpośrednią konsekwencją wszystkich wyżej wymienionych działań jest oczywiście optymalizacja kosztów funkcjonowania działu IT, a także kosztów ewentualnego zakupu szeroko rozumianych usług informatycznych. Poza tym udane wdrożenie metodyk ITIL jest jasnym sygnałem oznaczającym, że w danej organizacji stosuje się najwyższe standardy zarządzania.

Oczywiście wiedza konieczna do tego, aby z sukcesem zastosować w danej organizacji wszystkie wytyczne ITIL, wykracza poza zakres szkolenia ITIL4 Foundation. Jest ono, jak wcześniej wspomniano wstępem, pierwszym etapem w uzyskaniu informacji potrzebnych do tego, aby z powodzeniem zaimplementować zasady ITIL w danej organizacji. Etapem kluczowym, ponieważ aby w ogóle mieć możliwość wzięcia udziału w bardziej zaawansowanych szkoleniach, należy zakończyć akredytowany kurs ITIL® 4 Foundation oraz uzyskać pozytywny wynik z egzaminu i otrzymać międzynarodowy certyfikat.

Akredytowane szkolenia, dotyczące metodyki ITIL® 4 na wszystkich poziomach, dostępne są w ofercie Inprogress.


ITIL® jest zarejestrowanym znakiem towarowym należącym do AXELOS Limited i używanym za zgodą AXELOS. Wszelkie prawa zastrzeżone. Swirl logo™ jest znakiem towarowym należącym do AXELOS Limited.


data ostatniej modyfikacji: 2022-05-27 16:38:32
Komentarze
 
Polityka Prywatności