Filary kultury

Wielu turystów odwiedza Austrię ze względu na różnorodność zgromadzonej tu sztuki i skarbów kultury. Ogromną ich część można znaleźć w austriackich klasztorach i opactwach, które były zakładane już od VIII wieku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przybyli na teren Austrii mnisi budowali klasztory i zaczynali wywierać coraz większy wpływ na związane z nimi okolice. Prawie wszystkie sztuki były pielęgnowane najpierw w murach klasztornych. Dopiero potem zaczęły się rozpowszechniać w inny sposób. W klasztorach zajmowano się muzyką, teatrem, literaturą, malarstwem, rzeźbą, architekturą, rzemiosłem, drobnym przemysłem, sztuką gotowania, uprawą i produkcją wina i piwa. W klasztorach powstało wiele wynalazków. Swój największy rozkwit austriackie klasztory przeżywały w okresie baroku i ten styl wywarł największy wpływ na ich architektoniczną postać. Do dziś na ich terenie organizowane są wystawy, festiwale muzyczne i teatralne. 

 

 

 

 

 

 

Serwis został opracowany w całości na podstawie informacji z portalu www.austria.info.


INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Egzaminy językowe

Nauka języka za granicą
ATAS_220.gif
EF_220.jpg

Przegląd uczelni w Polsce
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura
 
Polityka Prywatności