Serwis Bukowina - podróże, porady - dział turystyka

Nazwy geograficzne

Nazwy geograficzne występujące na Bukowinie mają, podobnie jak w całej Rumunii, charakter nie tylko geograficzny, ale również historyczny i kulturowy. Sama nazwa krainy, Bukowina, kieruje nasze myśli wstronę lasów bukowych, które faktycznie dość licznie występują w Karpatach Bukowińskich. Warto również zwrócić uwagę na nazwę tutejszej grupy górskiej. Obcina w języku rumuńskim oznacza „ojcowiznę” lub, w słownictwie topograficznym, „siodło”. To drugie określenie dość dobrze oddaje charakter tych gór: obfitują one bowiem w szereg długich, niezbyt wysokich grzbietów, pokrytych lasami i pastwiskami, a jednocześnie posiadają długie, gęsto zaludnione doliny rzeczne. Również nazwy miast i wsi są bardzo głęboko osadzone w historii tego regionu. Nazwa miasta Câmpulung Moldovenesc (Kimpolung Mołdawski) pochodzi od łacińskiego określenia rzymskiego obozu warownego: „Campus Longus”. W przypadku Bukowiny trafniejsze jest dosłowne tłumaczenie tej nazwy z języka łacińskiego — Długie Pole.

 

 

 

 

Fragmenty z przewodnika turystycznego "Bukowina. Kraina łagodności". Wydawnictwo Bezdroża.

 
Polityka Prywatności