Studia w Szkocji na Uniwersytecie Roberta Gordona

Uczelnia prowadzi studia licencjackie zwykle 4 letnie - po których uzyskuje się tytuł licencjata z wyróżnieniem (Bachelor with Honors) oraz roczne uzupełniające studia magisterskie, w pokrewnych dziedzinach do studiów licencjackich. Tytuły uzyskiwane po studiach licencjackich związane są z bardzo konkretnym profilem zawodowym i są cenione przez organizacje branżowe i zawodowe. Uniwersytet prowadzi wiele kierunków licencjackich w wielu dziedzinach w tym między innymi:
 • Nauki inżynieryjne i techniczne,
 • Budownictwo, geodezja,
 • Informatyka, technika komputerowa,
 • Nauki biologiczne,
 • Żywność i dietetyka,
 • Kierunki biznesowe, zarządzanie, księgowość,
 • Prawo,
 • Nauki społeczne,
 • Nauki o środowisku,
 • Nauki o zdrowiu, farmacja
 • Sport i wychowanie fizyczne, rehabilitacja,
 • Opieka medyczna, pielęgniarstwo, opieka społeczna,
 • Sztuka i wzornictwo,
 • Media, techniki informacyjne,
 • i inne
Szczegółowych informacji na temat dostępnych kierunków, programów studiów oraz praktyk zawodowych udzielają nasi konsultanci.
Można je również znaleźć na stronie Uniwersytetu: http://www.rgu.ac.uk

Opłaty

Opłaty za studia (pokrycie tzw. czesnego) mogą być w przypadku każdego studenta studiów licencjackich sfinansowane przez specjalny fundusz stypendialny ustanowiony przez rząd szkocki (Student Award Agency in Scotland - w skrócie SAAS). W tym celu należy złożyć odpowiednie podanie. Podanie należy złożyć w określonym terminie. Osoby, które nie złożą podania w określonym terminie będą musiały pokryć opłaty na własną rękę. Nasza firma udziela informacji na temat stypendiów oraz udostępnia materiały informacyjne do wypełnienia aplikacji.

Wymogi kwalifikacyjne

Większość kierunków ma standardowe wymagania kwalifikacyjne. Podstawowym kryterium przyjęcia na pierwszy rok studiów są dobre wyniki na egzaminie maturalnym oraz dobra znajomość języka angielskiego poświadczona odpowiednimi certyfikatami.

Na niektórych istnieją wymogi dodatkowe związane z konkretnym profilem studiów. Szczegółowe informacje dostępne są w prospektach u konsultantów firmy Knowledger, na stronie Uniwersytetu: www.rgu.ac.uk, jak również w International Office na Uniwesytecie: www.rgu.ac.uk/international

Podstawową rzeczą jest złożenie aplikacji do UCAS (UK's Central University Admissions Service). Nasza firma pomaga kandydatom w wypełnieniu aplikacji oraz w skompletowaniu wszystkich niezbędnych dodatkowych dokumentów.

Możliwość przejścia bezpośrednio z polskiej uczelni na wyższy rok studiów na RGU wiąże się z bardziej złożoną procedurą. W tym celu prosimy o kontakt z konsultantami bądź z agentem generalnym firmy.

Wymagania językowe
 • Na studiach licencjackich uznawana jest polska nowa matura z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym zarówno w części pisemnej jak i ustnej, z wynikiem powyżej 60% w obydwu częściach.
W pozostałych przypadkach obowiązuje poziom IELTS 6.0/TOEFL 550 (213 w teście komputerowym). Kandydat może również dysponować wiedzą potwierdzoną certyfikatami FCE (przynajmniej poziom B), CAE oraz Proficiency.
 • Na studiach magisterskich obowiązuje poziom IELTS 6.5 / TOEFL 570 (230 w teście komputerowym). Kandydat może również dysponować wiedzą potwierdzoną certyfikatami CAE (przynajmniej poziom B) oraz Proficiency.

Oficjalnym reprezentantem RGU w Polsce jest Knowledger, ktróry udziela kompleksowej informacji na temat studiów na The Robert Gordon University, ich finansowania, życia w Aberdeen oraz wspiera kandydatów w procesie aplikowania. Knowledger za swoje usługi nie pobiera żadnych opłat. Przedstawicielstwa Knowledger znajdują się w Warszawie, Gdańsku, Łodzi i Białymstoku.

The Knowledger
www.knowledger.pl

biuro@knowledger.pl
tel. 0 22 635 08 32
GG: 2773848

 
Polityka Prywatności