Zapraszamy do nowego serwisu
Organizacje Studenckie
 

Studencka Organizacja Public Relations PRogress Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

AKADEMIA EKONOMICZNA im. KAROLA ADAMIECKIEGO
ul. 1 MAJA 50
40-287 KATOWICE
tel. +48 / 32 - 2577 000

Studencka Organizacja Public Relations PRogress jest pierwszą w Polsce organizacją studencką zajmującą się szeroko rozumianą działalnością związaną z public relations. Poprzez organizowanie cyklu seminariów, konferencji, czy konkursów wiedzy praktycznej upowszechniamy wiedzę z zakresu kształtowania wizerunku osób i organizacji. Zapraszani przez nas prelegenci, praktycy w dziedzinie PR, dziennikarze, czy przedstawiciele firm pomagają uczestnikom odpowiedzieć na takie pytania jak:

  • Co to jest public relations?
  • Jaka jest jego rola we współczesnym świecie?
  • Czym pojęcie to różni się od innych, pokrewnych dziedzin?

Adresatami organizowanych projektów są przede wszystkim studenci, ale w naszych przedsięwzięciach chętnie biorą udział także przedstawiciele środowisk gospodarczych.
PRogress powstał w 2000r. z inicjatywy studentów specjalności public relations Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach. Jest organizacją niedochodową i apolityczną, skupiającą się na działalności edukacyjnej. Dzięki realizowanym przez nas projektom ich uczestnicy zdobywają wiedzę teoretyczną i praktyczną, co podnosi ich konkurencyjność na rynku pracy.
Najważniejszym celem PRogressu jest kreowanie wizerunku Akademii Ekonomicznej, edukacja członków organizacji oraz uświadomienie lokalnym przedsiębiorcom roli public relations w skutecznym zarządzaniu firmą. Działania te realizowane są między innymi poprzez udział naszych członków w targach edukacyjnych czy organizowanie konferencji i seminariów na temat komunikacji oraz roli public relations we współczesnym świecie.


 
Polityka Prywatności