Nauczyciele w Europie

Państwo

Łotwa

Flaga Łotwy jest prostokątem w kolorze czerwonym z białym pasem
Państwo: Łotwa
Ludność 2012 (mln): 2,0
Język urzędowy: łotewski
Domena internetowa: .lv
Kod telefoniczny: +371
Kod kraju: LV
Przewidywany czas kształcenia, 2009: 17,5
uczniowie, pl. publiczne, ISCED 1-3, 2011 (%): 98,8
uczniowie, pl. prywatne, ISCED 1-3, 2011 (%): 1,2
odsetek uczniów i studentów ISCED 0-6 w całej populacji, 2000 (%): 23,3
odsetek uczniów i studentów ISCED 0-6 w całej populacji, 2009 (%): 21,4
absolwenci szkół średnich ISCED 3 w wieku 20-24, 2010 (% populacji): 79,9

Wszyscy nauczyciele ogólnokształcących szkół podstawowych i średnich muszą ukończyć studia na kierunku nauczycielskim (prowadzące do tytułu akademickiego lub dyplomu zawodowego) oraz uzyskać kwalifikacje uprawniające do nauczania na danym poziomie edukacji. Ten wymóg obowiązuje od 1 września 2004 r. Nauczycielom, którzy nie są uprawnieni do nauczania zgodnie z nowymi przepisami, stworzono różne możliwości zdobycia wymaganych kwalifikacji w ramach doskonalenia zawodowego; np. nauczyciele średnich szkół ogólnokształcących mogą wykonywać swój zawód również w przypadku, gdy uzyskali wykształcenie akademickie w odpowiedniej dziedzinie nauki i zawodowe kwalifikacje pedagogiczne.

Nauczyciele szkół ogólnokształcących powinni również posiadać kwalifikacje pedagogiczne uprawniające do nauczania danego przedmiotu lub grupy przedmiotów. Nauczyciele szkół zawodowych prowadzących kształcenie na poziomie ISCED 2 muszą posiadać przynajmniej średnie wykształcenie zawodowe oraz odpowiednie przygotowanie pedagogiczne. Wszyscy nauczyciele pracujący z dziećmi mającymi specjalne potrzeby edukacyjne muszą ukończyć studia na kierunku nauczycielskim oraz posiadać kwalifikacje pedagogiczne w odpowiedniej dziedzinie kształcenia specjalnego.

Nauczyciele nie mają statusu urzędników państwowych.źródło: Eures, Eures Polska, Eurostat, Eurydice, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Przegląd uczelni w Polsce
przeglad_uczelni_boks_220.gif
WSEiTszczecin_220.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura Studenci UNS na strzelnicy
miniatura WSPiA

Nauka języka za granicą
JPEdukacja_220.gif
 
Polityka Prywatności