Nauczyciele w Europie

Państwo

Estonia

Estońska flaga jest podzielona na 3 poziome pasy: niebieski, czarny i biały
Państwo: Estonia
Ludność 2012 (mln): 1,3
Język urzędowy: estoński
Domena internetowa: .ee
Kod telefoniczny: +372
Kod kraju: EE
Przewidywany czas kształcenia, 2009: 17,9
uczniowie, pl. publiczne, ISCED 1-3, 2011 (%): 96,3
uczniowie, pl. prywatne, ISCED 1-3, 2011 (%): 3,7
odsetek uczniów i studentów ISCED 0-6 w całej populacji, 2000 (%): 25,9
odsetek uczniów i studentów ISCED 0-6 w całej populacji, 2009 (%): 22,5
absolwenci szkół średnich ISCED 3 w wieku 20-24, 2010 (% populacji): 83,2

Kształcenie nauczycieli prowadzą uniwersytety i wyższe szkoły zawodowe. Nauczyciele przedmiotów zintegrowanych/ wczesnoszkolni i nauczyciele szkół zawodowych kończą 3-letnie studia uniwersyteckie lub zawodowe, nauczyciele szkół obowiązkowych i średnich II stopnia kończą studia dwustopniowe (licencjackie i magisterskie 3+2 lub, w przypadku nauczycieli szkół podstawowych zintegrowane 5-letnie studia magisterskie). Otrzymywane dyplomy i świadectwa potwierdzają kwalifikacje pedagogiczne absolwentów.

Od 2004 r. absolwenci studiów nauczycielskich muszą odbyć staż w miejscu pracy (kutseaasta), trwający cały rok szkolny. W ciągu tego roku przyszli nauczyciele odbywają praktyki, korzystając z pomocy opiekunów nauczycieli i opiekunów z uniwersytetów (kolegiów uniwersyteckich). Po ukończeniu tej fazy kształcenia otrzymują wymagane kwalifikacje pedagogiczne.

Po przepracowaniu co najmniej trzech lat w zawodzie, nauczyciel może wystąpić o przyznanie mu wyższej kategorii zawodowej. Istnieją cztery takie kategorie. Na doskonalenie zawodowe nauczycieli przyznaje się specjalną dotację z budżetu państwa (stanowiącą ok. 3% kwoty przewidzianej na wynagrodzenia nauczycieli).

Nauczyciele przedmiotów zintegrowanych uczą zwykle większości przedmiotów w klasach I-VI, a nauczyciele przedmiotu uczą maksymalnie trzech przedmiotów w klasach VII-XII. Nauczyciele są zatrudniani na podstawie umowy o pracę zgodnie z kodeksem pracy.

Opracowanie: Estońskie Biuro Eurydiceźródło: Eures, Eures Polska, Eurostat, Eurydice, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Przegląd uczelni w Polsce
WSZUiE-220_1.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach - 11

Nauka języka za granicą
ef_220.jpg
 
Polityka Prywatności