Nauczyciele w Europie

Państwo

Węgry

Węgierska flaga to prostokąt podzielony na trzy poziome pasy w kolorach: czerwonym, białym i zielonym. Symbolizują one odpowiednio: siłę, wiarę i nadzieję
Państwo: Węgry
Ludność 2012 (mln): 9,9
Język urzędowy: węgierski
Domena internetowa: .hu
Kod telefoniczny: +36
Kod kraju: HU
Przewidywany czas kształcenia, 2009: 17,6
uczniowie, pl. publiczne, ISCED 1-3, 2011 (%): 86,9
uczniowie, pl. prywatne, ISCED 1-3, 2011 (%): 13,1
odsetek uczniów i studentów ISCED 0-6 w całej populacji, 2000 (%): 22,2
odsetek uczniów i studentów ISCED 0-6 w całej populacji, 2009 (%): 21,4
absolwenci szkół średnich ISCED 3 w wieku 20-24, 2010 (% populacji): 84,0

W edukacji przedszkolnej zatrudnieni są nauczyciele przedszkolni (óvodapedagógus), w szkole podstawowej nauczyciele nauczania zintegrowanego (tamtó) oraz nauczyciele przedmiotów w kształceniu na poziomie szkoły średniej I i II stopnia (tanar). Licencjat z edukacji przedszkolnej (csecsemo- es kisgyermeknevelo) wprowadzono w 2009 r., który, zważając na fakt, iż do tego momentu nie było studiów przygotowujących nauczycieli do pracy w przedszkolu/żłobku, stanowił ważną zmianę w strukturze kwalifikacji nauczycielskich.

W roku szkolnym 2006/07, następującym bezpośrednio po wdrożeniu zasad procesu Bolońskiego oraz i promującego reformę kształcenia nauczycieli, struktura instytucji kształcenia nauczycieli została zreorganizowana. Studia licencjackie (180 ECTS) podejmują przyszli nauczyciele wczesnej opieki i edukacji, a także nauczyciele przedszkolni (ISCED 0) nauczyciele szkół podstawowych (ISCED 1) podejmują 4-letnie studia licencjackie (240 ECTS), podczas gdy nauczyciele chcący nauczać na poziomach ISCED 2 i 3 mogą uzyskać kwalifikacje tylko poprzez ukończenie studiów magisterskich. W zakresie kształcenia specjalnego, nauczyciele podejmują 4-letnie studia licencjackie i 1,5-roczne studia magisterskie.

Wyróżnia się 5 głównych typów kształcenia nauczycieli:

Rodzaje nauczycieli:

Rodzaje studiów:

1. Nauczyciel wczesnej opieki i edukacji (csecsemo- es kisgyermeknevelo)

Stopień licencjata, 3 lata, 180 ECTS

2. Nauczyciel przedszkolny (óvopedagógus),- ISCED 0

Stopień licencjata, 3 lata, 180 ECTS

3. Nauczyciel (tanftó) w klasach 1-4 w szkole podstawowej o jednolitej strukturze

Stopień licencjata, 4 lata, 240 ECTS

4. Kształcenie nauczycieli (tanar) jest podzielone na:

Podczas studiów licencjackich nabywa się wiedzę z danego przedmiotu; studia magisterskie są ukierunkowane na umiejętności pedagogiczne.

Obowiązkowa praktyka szkolna w wymiarze 30 punktów ECTS na zakończenie studiów magisterskich

4.1. Nauczyciele przedmiotów

Stopień licencjata z 180 punktami ECTS + stopień magistra z 150 punktami ECTS, obowiązkowe 2 specjalizacje przedmiotowe

4.2. Nauczyciele sztuki oraz nauczyciele kształcenia zawodowego

Stopień licencjata z 180-210 punktami ECTS + stopień magistra z 120 punktami ECTS, 1 specjalizacja przedmiotowa

5. Nauczyciele specjalni i terapeuci (gyógypedagógus)

Stopień licencjata, 4 lata, 240 punktów ECTS + stopień magistra 1,5 roku, 90 punktów ECTS

Wszyscy nauczyciele posiadający stopień na poziomie licencjata, mogą kontynuować studia w dziedzinie nauk pedagogicznych na poziomie studiów magisterskich i doktoranckich.

Nauczyciele są zobowiązani uczestniczyć w kursach doskonalenia zawodowego przynajmniej raz na siedem lat.

W placówkach kształcenia publicznego, nauczyciel może być zatrudniony w charakterze urzędnika państwowego lub pracownika.

Ogólnym warunkiem zatrudnienia w instytucjach szkolnictwa wyższego jest posiadanie dyplomu magistra lub równoważnego. Jednak warunkiem koniecznym zatrudnienia na czas nieokreślony na stanowisku zastępcy wykładowcy jest rozpoczęcie studiów doktoranckich i podpisanie umowy kandydata na doktora.źródło: Eures, Eures Polska, Eurostat, Eurydice, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Przegląd uczelni w Polsce
WSZUiE-220_1.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach - 11

Nauka języka za granicą
ef_220.jpg
 
Polityka Prywatności