Nauczyciele w Europie

Państwo

Słowenia

Flaga Słowenii ma 3 poziome pasy w kolorach: białym, niebieskim i czerwonym. U góry znajduje się słoweński herb
Państwo: Słowenia
Ludność 2012 (mln): 2,1
Język urzędowy: słoweński
Domena internetowa: .si
Kod telefoniczny: +386
Kod kraju: SI
Przewidywany czas kształcenia, 2009: 18,5
uczniowie, pl. publiczne, ISCED 1-3, 2011 (%): 98,4
uczniowie, pl. prywatne, ISCED 1-3, 2011 (%): 1,6
odsetek uczniów i studentów ISCED 0-6 w całej populacji, 2000 (%): 22,5
odsetek uczniów i studentów ISCED 0-6 w całej populacji, 2009 (%): 21,0
absolwenci szkół średnich ISCED 3 w wieku 20-24, 2010 (% populacji): 89,1

Nauczyciele przedszkolni muszą ukończyć 3-letnie studia zawodowe, a nauczyciele szkół podstawowych i średnich - 4-letnie studia akademickie.

Nauczycielami w pierwszym cyklu (3 lata) kształcenia obowiązkowego (szkoły powszechnej) są nauczyciele przedmiotów zintegrowanych (wychowawcy klas), w drugim cyklu - nauczyciele przedmiotów zintegrowanych lub nauczyciele przedmiotu, a w trzecim cyklu wyłącznie nauczyciele przedmiotu. Nauczyciele szkół powszechnych posiadają na ogół dyplom ukończenia studiów I stopnia, przyznawany po 4-letnich studiach na uniwersytecie (kierunek pedagogiczny, humanistyczny, sportowy).

Zależnie od placówki i przedmiotu, nauczyciele szkół zawodowych i technicznych muszą posiadać: 1) odpowiedni tytuł zawodowy z uczelni akademickiej (dyplom ukończenia studiów I lub II stopnia) lub 2) odpowiedni dyplom ukończenia studiów zawodowych, lub 3) kwalifikacje na najwyższym poziomie w danej dziedzinie kształcenia zawodowego oraz dyplom ukończenia studiów pedagogicznych, które odpowiadają co najmniej 30 punktom ECTS. Wymagane jest również pewne doświadczenie zawodowe.

Nauczyciele kolegiów zawodowych (wykładowcy i starsi wykładowcy) są na ogół absolwentami studiów II stopnia i doświadczonymi praktykami, lub posiadają kwalifikacje nauczycieli akademickich (stopień naukowy doktora). Nauczyciele akademiccy posiadają stopień naukowy doktora. Są wybierani zgodnie z najwyższymi standardami określonymi przez senat uniwersytetu (rygorystycznym systemem habilitacji).

Nauczyciele zatrudnieni w sektorze publicznym mają status urzędników państwowych.źródło: Eures, Eures Polska, Eurostat, Eurydice, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Przegląd uczelni w Polsce
boks_2019_2020.jpg
AHE_220.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura Uniwersytet Jagielloński

Nauka języka za granicą
ef_220.jpg
 
Polityka Prywatności