Kształcenie specjalne w Europie

Państwo

Luksemburg

Flaga Luksemburga jest prostokątem podzielonym na trzy poziome pasy: czerwony, biały i niebieski
Państwo: Luksemburg
Ludność 2012 (mln): 0,5
Język urzędowy: luksemburski, niemiecki, francuski
Domena internetowa: .lu
Kod telefoniczny: +352
Kod kraju: LI
Przewidywany czas kształcenia, 2009: 16,6
uczniowie, pl. publiczne, ISCED 1-3, 2011 (%): 95,7
uczniowie, pl. prywatne, ISCED 1-3, 2011 (%): 4,3
odsetek uczniów i studentów ISCED 0-6 w całej populacji, 2000 (%): -
odsetek uczniów i studentów ISCED 0-6 w całej populacji, 2009 (%): 20,0
absolwenci szkół średnich ISCED 3 w wieku 20-24, 2010 (% populacji): -

W Luksemburgu istnieją dwa nurty kształcenia dla dzieci o szczególnych potrzebach edukacyjnych: separacyjny i integracyjny.

Działania mające na celu integrowanie dzieci niepełnosprawnych do kształcenia głównego nurtu rozpoczęły się stosunkowo niedawno (zmiany w prawie dotyczącym organizacji szkół podstawowych z 6 lutego 2009 r.) Ustawa z 1973 r. przewidywała dwa sposoby pobierania nauki przez dzieci niepełnosprawne:

  • uczęszczanie do regionalnego ośrodka specjalistycznego lub placówki specjalizującej się w kształceniu specjalnym w Luksemburgu

  • uczęszczanie do podobnej placówki poza granicami kraju

Ustawa z 1973 r. została uzupełniona w 1994 r. przez ustawę dotyczącą integracji w szkołach na podstawie której wprowadzono dwie formy kształcenia dla dzieci z niepełnosprawnościami:

  • pełna integracja czyli możliwość uczęszczania do szkoły ogólnodostępnej na poziomie przedszkolnym, szkoły podstawowej i średniej,

  • częściowa integracja: dziecko korzysta z kształcenia w placówce specjalistycznej oraz z niektórych zajęć w szkole ogólnodostępnej.

Centrum Logopedyczne oraz Instytut dla Osób Niewidomych i Słabowidzących są pionierami w rozwijaniu programów na rzecz integracji uczniów niepełnosprawnych w kształceniu głównego nurtu.

Istnieje specjalny oddział edukatorów wspierających dzieci niepełnosprawne zwany „wędrownym” gdyż jego pracownicy podróżują do szkół, w których uczą się dzieci niepełnosprawne pozostające pod ich kuratelą.

Oprócz tego działa również Biuro Poradnictwa dla Dzieci.



źródło: Eures, Eures Polska, Eurostat, Eurydice, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Przegląd uczelni w Polsce
przeglad_uczelni_boks_220.gif
WSEiTszczecin_220.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura Studenci UNS na strzelnicy
miniatura WSPiA

Nauka języka za granicą
JPEdukacja_220.gif
 
Polityka Prywatności