Kształcenie specjalne w Europie

Państwo

Islandia

Flaga Islandii jest niebieskim prostokątem z dwoma nałożonymi na siebie krzyżami - białym i czerwonym
Państwo: Islandia
Ludność 2012 (mln): 0,3
Język urzędowy: islandzki
Domena internetowa: .is
Kod telefoniczny: +354
Kod kraju: IS
Przewidywany czas kształcenia, 2009: 17,9
uczniowie, pl. publiczne, ISCED 1-3, 2011 (%): 91,4
uczniowie, pl. prywatne, ISCED 1-3, 2011 (%): 8,6
odsetek uczniów i studentów ISCED 0-6 w całej populacji, 2000 (%): 31,7
odsetek uczniów i studentów ISCED 0-6 w całej populacji, 2009 (%): 31,2
absolwenci szkół średnich ISCED 3 w wieku 20-24, 2010 (% populacji): 53,4

Zgodnie z Ustawą o kształceniu obowiązkowym wszystkim dzieciom należy zapewnić odpowiednie kształcenie. Uczniowie mają prawo uczęszczać do szkoły w rejonie zamieszkania. Ponadto szkoła jest zobowiązana do systematycznej integracji niepełnosprawnych dzieci ze swego rejonu w ramach edukacji ogólnodostępnej. W roku szkolnym 2003/04 w odrębnych szkołach kształciło się ok. 0,4% uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w wieku objętym obowiązkowym kształceniem.źródło: Eures, Eures Polska, Eurostat, Eurydice, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Przegląd uczelni w Polsce
WSZUiE-220_1.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach - 11

Nauka języka za granicą
ef_220.jpg
 
Polityka Prywatności