Kształcenie specjalne w Europie

Państwo

Węgry

Węgierska flaga to prostokąt podzielony na trzy poziome pasy w kolorach: czerwonym, białym i zielonym. Symbolizują one odpowiednio: siłę, wiarę i nadzieję
Państwo: Węgry
Ludność 2012 (mln): 9,9
Język urzędowy: węgierski
Domena internetowa: .hu
Kod telefoniczny: +36
Kod kraju: HU
Przewidywany czas kształcenia, 2009: 17,6
uczniowie, pl. publiczne, ISCED 1-3, 2011 (%): 86,9
uczniowie, pl. prywatne, ISCED 1-3, 2011 (%): 13,1
odsetek uczniów i studentów ISCED 0-6 w całej populacji, 2000 (%): 22,2
odsetek uczniów i studentów ISCED 0-6 w całej populacji, 2009 (%): 21,4
absolwenci szkół średnich ISCED 3 w wieku 20-24, 2010 (% populacji): 84,0

Ustawa o Edukacji Publicznej wprowadza rozróżnienie między dziećmi/uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, którym przysługuje specjalna opieka oraz dziećmi przejawiającymi problemy z adaptacją, uczeniem się i zachowaniem, którym przysługuje kształcenie wspomagające rozwój.

Na prośbę poradni pedagogiczno-psychologicznej Komisja ds. Rehabilitacji rozstrzyga, czy dziecko wykazuje specjalne potrzeby edukacyjne, czy problemy z adaptacją, uczeniem się i zachowaniem. Komisje mogą zalecić uczęszczanie przez ucznia do specjalnej klasy/placówki lub proponują kształcenie integrujące. Zgodnie z ustawą o równości szans, rodzice uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi mają prawo wyboru placówki oraz wpływ na decyzję o umieszczeniu dziecka w placówce. Od roku szkolnego 2008/09, Ustawa o Edukacji Publicznej zobowiązuje rodziców do korzystania ze specjalnej opieki pedagogicznej na prośbę nauczycieli.

Ze względu na zmiany kryterium w definiowaniu grup ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym i, liczba dzieci i uczniów o specjalnych potrzebach zmalała o 3300 do roku szkolnego 2008/09. Spadek z 1.58% do 1.41 % dotyczył wszystkich dzieci i uczniów objętych edukacją przedszkolną, kształceniem podstawowym i średnim.

Kształcenie dzieci/uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi może się odbywać w terapeutycznych placówkach edukacyjnych, specjalnych placówkach edukacyjnych, a także w grupach przedszkolnych i klasach szkolnych o specyficznym programie nauczania, lub w grupach przedszkolnych i klasach szkolnych wraz z rówieśnikami niewykazującymi specjalnych potrzeb edukacyjnych. W roku szkolnym 2008/09, 5 000 dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi było objętych edukacją przedszkolną (71 % z nich w środowisku integracyjnym). W odniesieniu do całego kształcenia publicznego, około 55 % uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi było objętych kształceniem integrującym, podczas gdy 45 % uczęszczało do specjalnych klas lub grup.źródło: Eures, Eures Polska, Eurostat, Eurydice, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Przegląd uczelni w Polsce
Dolno__l__ska_Szko__a_Wy__sza_boks_220.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura WSZOP
miniatura Akademia Leona Koźmińskiego
miniatura

Nauka języka za granicą
 
Polityka Prywatności