Kształcenie specjalne w Europie

Państwo

Słowenia

Flaga Słowenii ma 3 poziome pasy w kolorach: białym, niebieskim i czerwonym. U góry znajduje się słoweński herb
Państwo: Słowenia
Ludność 2012 (mln): 2,1
Język urzędowy: słoweński
Domena internetowa: .si
Kod telefoniczny: +386
Kod kraju: SI
Przewidywany czas kształcenia, 2009: 18,5
uczniowie, pl. publiczne, ISCED 1-3, 2011 (%): 98,4
uczniowie, pl. prywatne, ISCED 1-3, 2011 (%): 1,6
odsetek uczniów i studentów ISCED 0-6 w całej populacji, 2000 (%): 22,5
odsetek uczniów i studentów ISCED 0-6 w całej populacji, 2009 (%): 21,0
absolwenci szkół średnich ISCED 3 w wieku 20-24, 2010 (% populacji): 89,1

Kształcenie dla osób ze specjalnymi potrzebami prowadzi się w Słowenii zgodnie z podejściem wielościeżkowym, ukierunkowanym na integrację, co oznacza, że oferuje się różne formy - od kształcenia w szkolnictwie ogólnodostępnym do kształcenia w placówkach specjalnych.

Koordynacją działań merytorycznych i administracyjnych, w wyniku których dziecko zostaje zakwalifikowane do nauki w odpowiednim środowisku, zajmuje się Komisja ds. Poradnictwa dla Osób ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi. Podejmując decyzje o zakresie udziału indywidualnych uczniów w zajęciach dydaktycznych w klasach ogólnodostępnych lub skierowaniu ich do alternatywnej placówki kształcenia, Komisja działa zgodnie z zasadą „umieszczania w środowisku, które najlepiej umożliwia rozwijanie umiejętności”. Przyjęcie do placówki integracyjnej, podobnie jak przyjęcie do placówki specjalnej, wymaga odpowiedniego skierowania.

W szkołach ogólnodostępnych zapewnia się specjalną pomoc w nauce (kształcenie integracyjne, nauczyciele zajmujący się kształceniem wyrównawczym i dodatkowe godziny zajęć dydaktycznych) i realizuje odpowiednio dostosowany program, z takimi samymi standardami wymagań, jakie obowiązują w ogólnokrajowym programie nauczania (dostosowany w taki sposób, by uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi mógł w nim uczestniczyć). W placówkach przedszkolnych i szkołach powszechnych organizuje się specjalne zajęcia. Szkoły ogólnodostępne realizują również program z obniżonymi standardami wymagań. Dostosowanie do specjalnych potrzeb polega w tym przypadku na tym, że nie prowadzi się niektórych przedmiotów przewidzianych w programie nauczania dla szkół ogólnodostępnych (program nauczania o węższym zakresie), a standardy wymagań są ustawione na niższym poziomie.

Placówki specjalne realizują programy kształcenia specjalnego dla uczniów z umiarkowanymi lub głębokimi upośledzeniami umysłowymi. Najbardziej charakterystycznym programem w placówkach specjalnych jest tzw. program zajęć indywidualnych lub w małych grupach, który obejmuje różnorodne treści: umiejętności współżycia społecznego, zainteresowania i motywację, strategie służące zapobieganiu problemom z dyscypliną, środki wyrównawcze i kierowanie pozytywnymi zachowaniami.źródło: Eures, Eures Polska, Eurostat, Eurydice, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Przegląd uczelni w Polsce
boks_2019_2020.jpg
AHE_220.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura Uniwersytet Jagielloński

Nauka języka za granicą
ef_220.jpg
 
Polityka Prywatności