Kształcenie specjalne w Europie

Państwo

Słowacja

Flaga Słowacji jest podzielona na 3 poziome pasy: biały, niebieski i czerwony. Z lewej strony flagi znajduje się herb Słowacji
Państwo: Słowacja
Ludność 2012 (mln): 5,4
Język urzędowy: słowacki
Domena internetowa: .sk
Kod telefoniczny: +421
Kod kraju: SK
Przewidywany czas kształcenia, 2009: 16,5
uczniowie, pl. publiczne, ISCED 1-3, 2011 (%): 91,2
uczniowie, pl. prywatne, ISCED 1-3, 2011 (%): 8,8
odsetek uczniów i studentów ISCED 0-6 w całej populacji, 2000 (%): 23,8
odsetek uczniów i studentów ISCED 0-6 w całej populacji, 2009 (%): 21,7
absolwenci szkół średnich ISCED 3 w wieku 20-24, 2010 (% populacji): 93,2

Większość dzieci mających specjalne potrzeby edukacyjne uczęszcza obecnie do szkół specjalnych. Wdrożenie dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi do systemu kształcenia specjalnego wymaga rekomendacji odpowiedniego specjalisty i zgody rodziców. Struktura kształcenia specjalnego jest bardzo zbliżona do struktury kształcenia w szkolnictwie ogólnodostępnym.

Kształcenie dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na poziomie od edukacji przedszkolnej do szkół średnich II stopnia prowadzone jest w szkołach specjalnych lub ogólnodostępnych. W szkołach ogólnodostępnych dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi może uczyć się wraz ze swymi zdrowymi rówieśnikami w klasie ogólnodostępnej (integracja indywidualna) lub z innymi dziećmi mającymi tego samego rodzaju upośledzenia w klasie specjalnej w szkole ogólnodostępnej (integracja grupowa).

W roku szkolnym 2009/10 uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi stanowili 8,6% ogółu uczniów objętych kształceniem obowiązkowym (562 579 uczniów); uczniowie kształceni oddzielnie (w

szkołach specjalnych i specjalnych klasach szkół ogólnodostępnych) stanowili 5,4%, a uczący się w ramach integracji indywidualnej w klasach ogólnodostępnych - 3,2%.źródło: Eures, Eures Polska, Eurostat, Eurydice, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Przegląd uczelni w Polsce
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie 04

Nauka języka za granicą
ATAS_220.gif
 
Polityka Prywatności