Szkolnictwo wyższe w Europie

Państwo

Portugalia

Flaga Portugalii jest podzielona na 2 pionowe pasy: zielony i czerwony. Na ich złączeniu umieszczony jest herb Portugalii
Państwo: Portugalia
Ludność 2012 (mln): 10,6
Język urzędowy: portugalski
Domena internetowa: .pt
Kod telefoniczny: +351
Kod kraju: PT
Przewidywany czas kształcenia, 2009: 18,8
uczniowie, pl. publiczne, ISCED 1-3, 2011 (%): 82,6
uczniowie, pl. prywatne, ISCED 1-3, 2011 (%): 17,4
odsetek uczniów i studentów ISCED 0-6 w całej populacji, 2000 (%): 22,2
odsetek uczniów i studentów ISCED 0-6 w całej populacji, 2009 (%): 22,9
absolwenci szkół średnich ISCED 3 w wieku 20-24, 2010 (% populacji): 91,1

a) Rodzaje uczelni

Organizacja szkolnictwa wyższego w Portugalii opiera się o system dualny, obejmujący kształcenie uniwersyteckie i politechniczne, funkcjonujący na uczelniach państwowych, prywatnych i prowadzonych przez partnerstwa.

Uczelnie wyższe są uprawnione do prowadzenia kształcenia innego niż wyższe, np. kursów policealnych w ramach specjalistycznego kształcenia zawodowego. Osoby, które ukończyły takie kursy mogą ubiegać się o miejsce na studiach wyższych na pokrewnych kierunkach, a kursy policealne mogą być uznane za część tych studiów.

b) Warunki wstępu

Obowiązują następujące warunki wstępu na studia wyższe: ukończenie szkoły średniej lub kształcenia na równorzędnym poziomie, zdanie egzaminów wstępnych z określonych przedmiotów zgodnie z wybranym kierunkiem studiów z wynikiem min. 95 punktów oraz spełnienie innych warunków dla kandydatów na danym kierunku.

Liczba miejsc na studia wyższe jest ograniczona zgodnie z zasadą numerus clausus.

c) Kwalifikacje

W ramach szkolnictwa wyższego przyznaje się następujące tytuły akademickie: licencjat (licenciado), magister (mestre) i doktor (doutor).

Uniwersytety i politechniki przyznają stopnie akademickie licenciado i mestre.

Studia prowadzące do uzyskania stopnia licenciado w ramach studiów politechnicznych obejmują zazwyczaj 180 punktów kredytowych i trwają co najmniej 6 semestrów.

Studia prowadzące do uzyskania stopnia licenciado w ramach studiów uniwersyteckich obejmują od 180 do 240 punktów kredytowych i trwają od 6 do 8 semestrów.

Studia prowadzące do uzyskania stopnia mestre obejmują 90 do 120 punktów kredytowych i trwają od 3 do 4 semestrów.

Stopień akademicki doutor jest przyznawany tym studentom, którzy w ramach studiów doktoranckich przeprowadzili zaawansowane badania naukowe w wybranej dziedzinie i zaprezentowali wyniki podczas obrony pracy doktorskiej.

Czesne określane jest przez poszczególne uczelnie zależnie od rodzaju i jakości oferowanych studiów. źródło: Eures, Eures Polska, Eurostat, Eurydice, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Przegląd uczelni w Polsce
boks_2019_2020.jpg
AHE_220.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura Uniwersytet Jagielloński

Nauka języka za granicą
ef_220.jpg
 
Polityka Prywatności