Szkolnictwo wyższe w Europie

Państwo

Rumunia

Flaga Rumunii jest podzielona na 3 pionowe pasy: niebieski, żółty i czerwony
Państwo: Rumunia
Ludność 2012 (mln): 19,1
Język urzędowy: rumuński
Domena internetowa: .ro, .eu
Kod telefoniczny: +40
Kod kraju: RO
Przewidywany czas kształcenia, 2009: 16,6
uczniowie, pl. publiczne, ISCED 1-3, 2011 (%): 98,8
uczniowie, pl. prywatne, ISCED 1-3, 2011 (%): 1,2
odsetek uczniów i studentów ISCED 0-6 w całej populacji, 2000 (%): 20,4
odsetek uczniów i studentów ISCED 0-6 w całej populacji, 2009 (%): 21,1
absolwenci szkół średnich ISCED 3 w wieku 20-24, 2010 (% populacji): 78,2

a) Rodzaje uczelni

Studia wyższe obejmują cykl krótki (2- i 3-letni) w kolegiach uniwersyteckich (colegii universitare) i cykl długi (od 4 do 6 lat), realizowany w uniwersytetach, instytutach i akademiach.

b) Warunki wstępu

Wszystkie uczelnie wymagają od kandydatów posiadania świadectwa maturalnego (diploma de bacalaureat). Na studia przyjmuje się na podstawie egzaminów wstępnych, przeprowadzanych przez uczelnie zgodnie z ogólnymi kryteriami, które ustala Ministerstwo Edukacji i Nauki.

c) Kwalifikacje

Studenci, którzy posiadają kwalifikacje przyznawane przez kolegia (diploma de absolvire), mogą kontynuować studia w uczelniach prowadzących długi cykl studiów, na tym samym lub pokrewnym kierunku, po zdaniu egzaminu wstępnego przeprowadzanego przez rady wydziałów. Długi cykl studiów kończy się egzaminem prowadzącym do tytułu licentiat. Absolwenci tego cyklu mogą kontynuować naukę w ramach podyplomowego systemu kształcenia.źródło: Eures, Eures Polska, Eurostat, Eurydice, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Przegląd uczelni w Polsce

przeglad_uczelni_boks_220.gif
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura WSPiA
miniatura

Nauka języka za granicą
ATAS_220.gif
 
Polityka Prywatności