Szkolnictwo wyższe w Europie

Państwo

Islandia

Flaga Islandii jest niebieskim prostokątem z dwoma nałożonymi na siebie krzyżami - białym i czerwonym
Państwo: Islandia
Ludność 2012 (mln): 0,3
Język urzędowy: islandzki
Domena internetowa: .is
Kod telefoniczny: +354
Kod kraju: IS
Przewidywany czas kształcenia, 2009: 17,9
uczniowie, pl. publiczne, ISCED 1-3, 2011 (%): 91,4
uczniowie, pl. prywatne, ISCED 1-3, 2011 (%): 8,6
odsetek uczniów i studentów ISCED 0-6 w całej populacji, 2000 (%): 31,7
odsetek uczniów i studentów ISCED 0-6 w całej populacji, 2009 (%): 31,2
absolwenci szkół średnich ISCED 3 w wieku 20-24, 2010 (% populacji): 53,4

a) Rodzaje uczelni

System szkolnictwa wyższego obejmuje zarówno tradycyjne uniwersytety, jak i uczelnie, które nie prowadzą badań. Obecnie osiem uczelni działa na podstawie Ustawy o uniwersytetach. Większość uczelni jest prowadzona przez państwo, natomiast trzy uczelnie przez organizacje prywatne otrzymujące fundusze od państwa. W poszczególnych uczelniach zakres prowadzonych badań i liczba kierunków studiów są zróżnicowane.

b) Ocena i kwalifikacje

Podstawę oceny studentów w uczelniach stanowią zwykle egzaminy pisemne, ustne lub praktyczne, prace semestralne i prace wykonywane w trakcie całych studiów. Za ocenę odpowiadają nauczyciele, ale każdy wydział określa ogólne zasady organizacji egzaminów w ramach regulaminu obowiązującego w danej uczelni. W niektórych wypadkach w ocenie uczestniczą egzaminatorzy zewnętrzni. Egzaminy przeprowadza się na ogół na zakończenie każdego semestru. Tytuły/stopnie przyznaje się dopiero po przygotowaniu pracy dyplomowej lub zakończeniu projektu badawczego przez studenta.

Studia w Islandii są generalnie podzielone na trzy poziomy: a) studia licencjackie/inżynierskie trwające na ogół od 3 do 4 lat, b) studia magisterskie (prowadzące do tytułów magistra, magistra inżyniera, magistra w dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwem, magistra pedagogiki itp.), które trwają od roku do 2 lat oraz c) studia doktoranckie trwające od 3 do 5 lat. Szczątkowo pozostawiono system dotychczasowych tytułów zawodowych (5-6-letnie studia prowadzące do tytułu Candidatus), zgodnie z którym osoba posiadająca tytuł jest uprawniona do objęcia określonego stanowiska lub podjęcia pracy w określonym zawodzie w dziedzinie teologii, medycyny, farmacji, prawa itp. Szereg uczelni wydaje też na różnych kierunkach dyplom lub świadectwo osobom, które ukończyły od 1,5 roku do 2 lat studiów.

c) Warunki wstępu

Selekcję kandydatów na studia przeprowadzają uczelnie. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest przeważnie zdanie egzaminu maturalnego lub równorzędnego egzaminu. W niektórych przypadkach uczelnie mogą jednak przyjąć kandydatów ze znacznym doświadczeniem zawodowym, którzy nie zdali egzaminu maturalnego. Na studiach zawodowych i technicznych wymaga się często doświadczenia w dziedzinie związanej z kierunkiem studiów.

W uczelniach państwowych pobiera się jedynie wpisowe, a studia są bezpłatne, natomiast w uczelniach prywatnych studenci płacą czesne.źródło: Eures, Eures Polska, Eurostat, Eurydice, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Przegląd uczelni w Polsce
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie 04

Nauka języka za granicą
ATAS_220.gif
 
Polityka Prywatności