Szkolnictwo wyższe w Europie

Państwo

Dania

Duńska flaga jest czerwonym prostokątem z białym krzyżem
Państwo: Dania
Ludność 2012 (mln): 5,6
Język urzędowy: duński
Domena internetowa: .dk
Kod telefoniczny: +45
Kod kraju: DK
Przewidywany czas kształcenia, 2009: 188,8
uczniowie, pl. publiczne, ISCED 1-3, 2011 (%): 86,5
uczniowie, pl. prywatne, ISCED 1-3, 2011 (%): 13,5
odsetek uczniów i studentów ISCED 0-6 w całej populacji, 2000 (%): 23,5
odsetek uczniów i studentów ISCED 0-6 w całej populacji, 2009 (%): 25,6
absolwenci szkół średnich ISCED 3 w wieku 20-24, 2010 (% populacji): 68,3

a) Rodzaje uczelni

W Danii kształcenie wyższe oferują 4 typy uczelni:

Wyższe szkoły zawodowe (Erhvervsakademier) oferują akademickie programy zawodowe w wymiarze 90-150 ECTS w obszarach takich, jak biznes, technologia czy IT. Nauka na tych uczelniach zakłada połączenie wiedzy teoretycznej z praktyczną, nabywaną podczas praktyk zawodowych.

Ukończenie kursu upoważnia studentów do przyjęcia na studia I stopnia. Posiadacze dyplomu akademickiego kursu zawodowego mogą otrzymać zawodowy tytuł licencjata w tym samym obszarze nauki kończąc program uzupełniający w wymiarze 90 ECTS.

Kolegia uniwersyteckie/kolegia wyspecjalizowane (Mellemlange Videregaende Uddannelser) oferują zawodowe programy licencjackie w wymiarze 180-240 ECTS w obszarach takich jak biznes, edukacja, inżynieria i pielęgniarstwo. Programy te łączą wiedze teoretyczną z praktyką i zawierają okres praktyki zawodowej w wymiarze co najmniej 30 ECTS.

Uniwersytety (Lange Videregaende Uddannelser) oferują programy studiów oparte na badaniach na wszystkich trzech stopniach (do studiów doktoranckich). Tytuł licencjata (BSc/BA) jest nadawany po ukończeniu studiów w wymiarze 180 ECTS. Pozwala on na rozpoczęcie kariery zawodowej i podjęcie studiów II stopnia. Większość studentów decyduje się kontynuować studia w wymiarze 120 ECTS w celu otrzymania tytułu magistra (MSc/MA). Zawierają one zwykle jeden lub dwa główne obszary z wcześniejszego etapu studiów. Wymagana jest niezależna działalność badawcza i praca magisterska w wymiarze co najmniej 30 ECTS. Programy magisterskie przygotowują studentów do kariery zawodowej i pracy naukowej. Studia doktoranckie składają się z badań, uczestnictwa w zajęciach badawczych, nauczania i publicznej obrony pracy. Wymiar punktowy tego etapu studiów to 180 ECTS.

W roku 2007 znacząca część uczelni uległa połączeniu, tym samym redukując ogólną liczbę uniwersytetów do ośmiu. Na przykład Królewska Szkoła Weterynarii i Rolnictwa jest teraz częścią Uniwersytetu Kopenhaskiego, a Duńska Szkoła Edukacji połączyła się z Uniwersytetem Aarhus. Celem tych reform było stworzenie nowych, silniejszych uniwersytetów z lepszą ofertą, wpisujących się w rządową strategię globalizacyjną. Dodatkowo otworzone zostały trzy nowe, duże rządowe ośrodki badawcze.

Uczelnie na poziomie uniwersyteckim - część uczelni poziomu uniwersyteckiego działa pod egidą duńskiego Ministerstwa Kultury. Oferują one studia pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia w obszarach przedmiotowych takich, jak architektura, projektowanie, sztuki piękne i sceniczne.

b) Warunki wstępu

Ogólny wymóg wstępu na wyższe uczelnie to zdanie jednego z egzaminów na zakończenie szkoły średniej II stopnia: STX, hF, HHX lub HTX. Również wiele spośród 3 do 4-letnich programów kształcenia i szkolenia zawodowego może oferować wstęp na wyższe studia zawodowe. Rekrutacja może także opierać się na szczegółowych wymogach takich jak specyficzna kombinacja przedmiotów w szkole średniej II stopnia czy pewna średnia ocen.

Od roku akademickiego 2008/09 funkcjonuje nowe prawo upoważniające duńskich studentów do stypendium na pokrycie kosztów rekrutacyjnych i czesnego na zagranicznych uniwersytetach przez okres do dwóch lat . Aby otrzymać to stypendium, program studiów na zagranicznej uczelni musi zostać uprzednio zaaprobowany.

c) Kwalifikacje

Po ukończeniu studiów zawodowych, trwających od roku do 4 lat, studenci otrzymują dyplom. Istnieje szereg programów (zawodowych) studiów średniego cyklu, które trwają 3 lub 4 lata i prowadzą do specjalistycznych kwalifikacji w określonych zawodach. W ramach reformy studiów uniwersyteckich, na wszystkich kierunkach wprowadzono strukturę 3+2+3, obejmującą 3-letnie studia licencjackie, 2- letnie studia magisterskie i 3-letnie studia doktoranckie.źródło: Eures, Eures Polska, Eurostat, Eurydice, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Przegląd uczelni w Polsce

przeglad_uczelni_boks_220.gif
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura WSPiA
miniatura

Nauka języka za granicą
ATAS_220.gif
 
Polityka Prywatności