Szkolnictwo wyższe w Europie

Państwo

Słowacja

Flaga Słowacji jest podzielona na 3 poziome pasy: biały, niebieski i czerwony. Z lewej strony flagi znajduje się herb Słowacji
Państwo: Słowacja
Ludność 2012 (mln): 5,4
Język urzędowy: słowacki
Domena internetowa: .sk
Kod telefoniczny: +421
Kod kraju: SK
Przewidywany czas kształcenia, 2009: 16,5
uczniowie, pl. publiczne, ISCED 1-3, 2011 (%): 91,2
uczniowie, pl. prywatne, ISCED 1-3, 2011 (%): 8,8
odsetek uczniów i studentów ISCED 0-6 w całej populacji, 2000 (%): 23,8
odsetek uczniów i studentów ISCED 0-6 w całej populacji, 2009 (%): 21,7
absolwenci szkół średnich ISCED 3 w wieku 20-24, 2010 (% populacji): 93,2

a) Rodzaje uczelni

Uczelnie prowadzą studia na trzech poziomach: studia pierwszego stopnia trwające 3-4 lata i kończące się uzyskaniem tytułu licencjata (BA), studia magisterskie (MA) drugiego stopnia (magister, inzinier, doktor medicfny), które mogą trwać od jednego do trzech lat i studia doktoranckie (PhD) stanowiące trzeci cykl kształcenia wyższego. Standardowa długość studiów doktoranckich waha się od 3 do 4 lat (standardowa liczba punktów rekomendowana przez orzeczenie wynosi 60 punktów na rok akademicki). Europejski System Transferu Punktów (ECTS) został w pełni wprowadzony od roku akademickiego 2005/06 dla poziomów BA/MA/studia doktoranckie.

Univerzita, Vysoka śkola, Akademia

Wiek: 19-21, 19-22, 19-23, 19-24/22/23/24 lata

Stredna odborna śkola - wyspecjalizowana szkoła średnia, vyśśie odborne odium (wyższe studium zawodowe ISCED 5B)

Wiek: 19-21, 19-22 lata

Konzervatórium (Konserwatorium) - wykształcenie artystyczne

18-19, 19-21 lat

b) Warunki wstępu

Minimalnym warunkiem przyjęcia na studia wyższe jest posiadanie świadectwa wydawanego uczniom, którzy zdali egzamin końcowy w szkole średniej II stopnia (vysvedcenie o maturitnej skuśke). Pozostałe kryteria, np. zdanie egzaminu wstępnego oraz treść i formę tych egzaminów, określają poszczególne uczelnie.

Kształcenie na publicznych i państwowych uniwersytetach jest obecnie darmowe z wyjątkiem przypadków przedłużenia standardowego czasu trwania studiów. Prywatne uniwersytety mogą wymagać czesnego wedle własnego uznania.

Publiczna instytucja oferująca wyższe kształcenie na poziomie studiów wyższych może wymagać od kandydatów opłat na poczet wydatków związanych z procedurą rekrutacyjną. Opłata jest ustalana na podstawie rzeczywistych wydatków instytucji związanych z tą procedurą.

c) Kwalifikacje

Studia pierwszego stopnia kończą się uzyskaniem tytułu bakalar (BA). Dyplom ten umożliwia absolwentom podjęcie studiów magisterskich lub wejście na rynek pracy. Studenci, którzy ukończyli studia uniwersyteckie (trwające 2-3 lata po uzyskaniu tytułu bakalar lub 5-6 lat jako odrębny cykl kształcenia), otrzymują dyplom i tytuł inzinier, magister lub doktor (na wydziałach medycyny 'doktor vśeobecneho lekarstva, doktor zubneho lekarstva' i weterynarii 'doktor veterinarskeho lekarstva). Posiadacze tych dyplomów mogą podjąć studia doktoranckie na uniwersytecie.

Studenci wyższego studium zawodowego na zakończenie dwuletniego bądź trzyletniego programu nauczania w wyspecjalizowanej szkole średniej otrzymują świadectwo zdania egzaminu i dyplom ukończenia wraz z prawem używania tytułu „specjalista dyplomowany” (DiS). Absolwenci konserwatorium otrzymują tytuł „specjalisty dyplomowanego” o skrócie DiS.art.

źródło: Eures, Eures Polska, Eurostat, Eurydice, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Przegląd uczelni w Polsce
przeglad_uczelni_boks_220.gif
WSEiTszczecin_220.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura Studenci UNS na strzelnicy
miniatura WSPiA

Nauka języka za granicą
JPEdukacja_220.gif
 
Polityka Prywatności