Szkolnictwo wyższe w Europie

Państwo

Bułgaria

Flaga Bułgarii jest podzielona na 3 poziome pasy: biały, zielony, czerwony
Państwo: Bułgaria
Ludność 2012 (mln): 7,3
Język urzędowy: bułgarski
Domena internetowa: .bg
Kod telefoniczny: +359
Kod kraju: BG
Przewidywany czas kształcenia, 2009: 15,6
uczniowie, pl. publiczne, ISCED 1-3, 2011 (%): 97,7
uczniowie, pl. prywatne, ISCED 1-3, 2011 (%): 2,3
odsetek uczniów i studentów ISCED 0-6 w całej populacji, 2000 (%): 19,2
odsetek uczniów i studentów ISCED 0-6 w całej populacji, 2009 (%): 17,4
absolwenci szkół średnich ISCED 3 w wieku 20-24, 2010 (% populacji): 84,4

a) Rodzaje uczelni

W Bułgarii istnieją uczelnie zawodowe (kollegi) oraz uczelnie akademickie, do których zalicza się uniwersytety i szkoły wyższe specjalizujące się w określonych dziedzinach (akademie i instytuty).

b) Warunki wstępu

Kryteria przyjęć są różne, zależnie od rodzaju uczelni i specjalnych wymogów danej uczelni (świadectwo ukończenia szkoły średniej wraz z egzaminem lub egzaminami pisemnymi, sprawdzianami lub konkurs świadectw). Uczelnie są autonomiczne, a w związku z tym mogą samodzielnie wybierać rodzaj egzaminu.

c) Kwalifikacje

Studia w uczelniach zawodowych prowadzą do tytułu zawodowego Specialist po ... (na danym kierunku). Po ukończeniu 4-letnich studiów w uczelniach akademickich uzyskuje się tytuł zawodowy bakalavur. Studia w uczelniach akademickich trwające 5-6 lat lub dłużej prowadzą do tytułu magistur, który można również otrzymać na zakończenie rocznych studiów odbywanych po uzyskaniu tytułu bakalavur. Posiadanie tytułu magistur uprawnia do podjęcia 3-letnich studiów prowadzących do stopnia naukowego doktor.źródło: Eures, Eures Polska, Eurostat, Eurydice, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Przegląd uczelni w Polsce
WSZUiE-220_1.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach - 11

Nauka języka za granicą
ef_220.jpg
 
Polityka Prywatności