Szkolnictwo średnie II stopnia i policealne w Europie

Państwo

Łotwa

Flaga Łotwy jest prostokątem w kolorze czerwonym z białym pasem
Państwo: Łotwa
Ludność 2012 (mln): 2,0
Język urzędowy: łotewski
Domena internetowa: .lv
Kod telefoniczny: +371
Kod kraju: LV
Przewidywany czas kształcenia, 2009: 17,5
uczniowie, pl. publiczne, ISCED 1-3, 2011 (%): 98,8
uczniowie, pl. prywatne, ISCED 1-3, 2011 (%): 1,2
odsetek uczniów i studentów ISCED 0-6 w całej populacji, 2000 (%): 23,3
odsetek uczniów i studentów ISCED 0-6 w całej populacji, 2009 (%): 21,4
absolwenci szkół średnich ISCED 3 w wieku 20-24, 2010 (% populacji): 79,9

a) Rodzaje kształcenia


Vispareja videja izghtba (kształcenie ogólne na poziomie średnim II stopnia (ISCED 3))

Klasy X-XII, wiek: 16-19 lat

Profesionala videja izglitlba (kształcenie zawodowe na poziomie średnim II stopnia (ISCED 3))

Wiek: 16-19/20 lat


Kształcenie na poziomie średnim II stopnia prowadzą następujące placówki:

  • vidusskolas/gimnazijas (ogólnokształcące szkoły średnie - szkoły średnie II stopnia (ISCED 3)),

  • arodvidusskolas/arodgimnazijas/tehnikumi (zawodowe szkoły średnie - zawodowe szkoły średnie II stopnia (ISCED 3)).

b) Kryteria przyjęć

Warunkiem przyjęcia do wszystkich szkół średnich II stopnia jest posiadanie świadectwa ukończenia kształcenia obowiązkowego. Uczniowie mogą ubiegać się o przyjęcie do wybranego przez siebie typu szkoły. Każda szkoła może określić własne kryteria przyjęć, ale muszą one opierać się na państwowych standardach wymagań. Nauka w publicznych szkołach średnich II stopnia jest bezpłatna.

c) Programy i treści nauczania

Programy nauczania dla ogólnokształcących i zawodowych szkół średnich II stopnia ustala się na szczeblu krajowym. Uczniowie mają możliwość wyboru spośród kilku prowadzonych przez szkoły programów, w których nacisk kładzie się na różne grupy przedmiotów. Zgodnie z przepisami Ministerstwa Edukacji i Nauki, osiem następujących przedmiotów obowiązuje wszystkich uczniów: język i literatura łotewska, matematyka, I i II język obcy, historia, wychowanie fizyczne, informatyka i podstawy ekonomii. (W szkołach, w których językiem nauczania nie jest język łotewski, jeden z języków obcych można zastąpić językiem i literaturą danej mniejszości). W szkołach zawodowych proporcje przedmiotów ogólnych i zawodowych zależą od rodzaju szkoły.

d) Ocena, promocja i kwalifikacje

W ogólnokształcących szkołach średnich II stopnia postępy uczniów w nauce ocenia się według skali 1-10. Na zakończenie nauki na poziomie średnim, uczniowie przystępują do centralnie przygotowywanych egzaminów i sprawdzianów. Wprowadzono scentralizowany system przeprowadzania i oceny tych egzaminów. Uczniowie, którzy uzyskali pozytywne oceny ze wszystkich przedmiotów oraz centralnych sprawdzianów i egzaminów, otrzymują świadectwo ukończenia szkoły średniej i mogą podjąć studia w uczelni. Po ukończeniu szkoły zawodowej, absolwenci otrzymują odpowiednie kwalifikacje zawodowe (na poziomie I-III).źródło: Eures, Eures Polska, Eurostat, Eurydice, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Przegląd uczelni w Polsce

przeglad_uczelni_boks_220.gif
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura WSPiA
miniatura

Nauka języka za granicą
ATAS_220.gif
 
Polityka Prywatności