Szkolnictwo średnie II stopnia i policealne w Europie

Państwo

Malta

Maltańska flaga jest podzielona na 2 jednakowe pionowe pasy: biały i czerwony. W górnym narożniku białego pasa, flagę zdobi Krzyż Jerzego w czerwonym obramowaniu
Państwo: Malta
Ludność 2012 (mln): 0,4
Język urzędowy: maltański, angielski
Domena internetowa: .mt
Kod telefoniczny: +356
Kod kraju: MT
Przewidywany czas kształcenia, 2009: 15,2
uczniowie, pl. publiczne, ISCED 1-3, 2011 (%): 69,4
uczniowie, pl. prywatne, ISCED 1-3, 2011 (%): 30,6
odsetek uczniów i studentów ISCED 0-6 w całej populacji, 2000 (%): 23,0
odsetek uczniów i studentów ISCED 0-6 w całej populacji, 2009 (%): 20,1
absolwenci szkół średnich ISCED 3 w wieku 20-24, 2010 (% populacji): 53,3


Learn English in Malta !
www.maltalingua.coma) Rodzaje kształcenia

Junior College

Wiek: 16-18 lat

Institute of Tourism Studies

Wiek: 16-21 lat

Malta College of Arts, Science and Technology

Wiek: 16-20 lat

Kształcenie w Junior College, nadzorowanym przez University of Malta, trwa dwa lata i kończy się egzaminem prowadzącym do uzyskania Matriculation Certificate (świadectwa maturalnego). Posiadanie tego świadectwa jest warunkiem przyjęcia na studia wyższe. Utworzony niedawno Malta College of Arts, Science and Technology (MCAST) prowadzi kształcenie techniczne/zawodowe w kilku instytutach: Institute of Arts and Design (sztuki piękne i projektowanie), Institute of Building and Construction (budownictwo), Institute of Information and Telecommunications Technology (informatyka i telekomunikacja), Institute of Business and Commerce (zarządzanie przedsiębiorstwem i handel), Institute of Electronic Engineering (elektronika), Institute of Community Service (opieka socjalna), Institute of Mechanical Engineering (mechanika) i Institute of Agribusiness (agrobiznes). Institute of Tourism Studies (ITS) przygotowuje do pracy w branży turystycznej.

b) Kryteria przyjęć

Warunkiem wstępnym przyjęcia do Junior College są pozytywne oceny z sześciu przedmiotów na świadectwie Secondary Education Certificate. Warunki przyjęć w MCAST i ITS zależą od wybranego profilu kształcenia, ale minimalnym wymogiem jest posiadanie świadectwa ukończenia szkoły średniej (Secondary school leaving certificate). Obydwie placówki uznają wcześniejsze etapy kształcenia przez doświadczenie (prior experiential learning). Kształcenie na poziomie szkoły średniej II stopnia jest bezpłatne.

c) Programy i treści nauczania

Z wyjątkiem „Systemów wiedzy”, na tym poziomie nie ma przedmiotów obowiązkowych. Zaliczenie przedmiotu „Systemy wiedzy” jest obowiązkowe dla uczniów, którzy zamierzają podjąć studia na uniwersytecie. Jest to przedmiot obejmujący zakres wielu dyscyplin, który łączy świat humanistyki ze światem nauk ścisłych. Uczniowie wybierają profil kształcenia pod katem kwalifikacji, jakie zamierzają uzyskać. Treści i programy nauczania opracowują różne instytucje, zależnie od profilu. Nauczyciele sami wybierają odpowiednie metody nauczania.

d) Ocena, promocja i kwalifikacje

Sposoby oceniania uczniów są uzależnione od kwalifikacji i organu je przyznającego, ale obejmują m.in. egzaminy pisemne, ustne i praktyczne i/lub ocenę ciągłą. Zależnie od profilu kształcenia, uczniowie mogą na tym poziomie edukacji uzyskać szereg kwalifikacji. W ramach kształcenia ogólnego/ akademickiego, najpowszechniej uzyskiwaną kwalifikacją jest świadectwo Matriculation

Certificate, na poziomie zaawansowanym i średnio-zaawansowanym, wydawane przez University of Malta, i/lub General Certificate of Education na poziomie zaawansowanym, wydawane przez brytyjskie komisje egzaminacyjne. Po ukończeniu kształcenia zawodowego i technicznego uczniowie otrzymują najczęściej świadectwa i dyplomy MIAST, oraz państwowe dyplomy i państwowe dyplomy na wyższym poziomie wydawane przez Business and Technology Education Council (BTEC).źródło: Eures, Eures Polska, Eurostat, Eurydice, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Przegląd uczelni w Polsce
WSZUiE-220_1.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach - 11

Nauka języka za granicą
ef_220.jpg
 
Polityka Prywatności