Szkolnictwo średnie II stopnia i policealne w Europie

Państwo

Estonia

Estońska flaga jest podzielona na 3 poziome pasy: niebieski, czarny i biały
Państwo: Estonia
Ludność 2012 (mln): 1,3
Język urzędowy: estoński
Domena internetowa: .ee
Kod telefoniczny: +372
Kod kraju: EE
Przewidywany czas kształcenia, 2009: 17,9
uczniowie, pl. publiczne, ISCED 1-3, 2011 (%): 96,3
uczniowie, pl. prywatne, ISCED 1-3, 2011 (%): 3,7
odsetek uczniów i studentów ISCED 0-6 w całej populacji, 2000 (%): 25,9
odsetek uczniów i studentów ISCED 0-6 w całej populacji, 2009 (%): 22,5
absolwenci szkół średnich ISCED 3 w wieku 20-24, 2010 (% populacji): 83,2

a) Rodzaje kształcenia

Uldkeskharidus (kształcenie ogólne na poziomie średnim II stopnia)

Wiek: 16-18/19 lat

Kutsekeskharidus (kształcenie zawodowe na poziomie średnim II stopnia)

Wiek: 16-18/19 lat

Kutseope keskhariduse baasil (kształcenie zawodowe na poziomie policealnym)

Wiek: 19-21 lat

b) Kryteria przyjęć

Do ogólnokształcących i zawodowych szkół średnich II stopnia uczniów przyjmuje się na podstawie świadectwa ukończenia kształcenia obowiązkowego. Uczniowie mogą ubiegać się o przyjęcie do wybranej szkoły. Przyjęcia do niektórych policealnych szkół zawodowych odbywają się na podstawie świadectwa ukończenia szkoły średniej II stopnia.

c) Programy i treści nauczania

Ogólnokształcące szkoły średnie II stopnia opracowują własne programy nauczania, zgodnie z ogólnokrajową podstawą programową.1 Przedmioty obowiązkowe stanowią 70% treści nauczania.

Struktura programu nauczania w szkołach zawodowych (liczba oraz proporcje przedmiotów ogólnych i zawodowych) zależy od dziedziny kształcenia i wymaga zatwierdzenia przez Ministerstwo Edukacji. Z minimalnej liczby 120 tygodni nauki przewidzianych w programie nauczania zawodowej szkoły średniej II stopnia, na przedmioty ogólne należy przeznaczyć 40 tygodni, z których 32 tygodnie są obowiązkowe i wspólne dla wszystkich uczniów.

Nauczyciele mogą samodzielnie dobierać metody nauczania i podręczniki.

d) Ocena, promocja i kwalifikacje

Uczniów ocenia się w taki sam sposób, jak w ramach kształcenia obowiązkowego. Warunkiem ukończenia ogólnokształcącej szkoły średniej II stopnia jest zdanie pięciu egzaminów (gumnaasiumi lopueksamid). Trzy z nich muszą być zewnętrznymi egzaminami państwowymi (riigieksam), przy czym jeden z nich (z języka ojczystego) jest obowiązkowy, natomiast dwa pozostałe uczniowie wybierają sami z listy przedmiotów. Dwa fakultatywne egzaminy mogą być egzaminami wewnętrznymi. Uczniowie, którzy zdali te egzaminy, otrzymują świadectwo ukończenia szkoły (Gumnaasiumi loputunnistus) i państwowe świadectwo egzaminacyjne (riigieksamitunnistus). Na zakończenie nauki w szkole zawodowej uczniowie obowiązkowo przystępują do egzaminów, które obejmują państwowe egzaminy zawodowe, i otrzymują świadectwo ukończenia średniej szkoły zawodowej (loputunnistus pohihariduse baasil kutsekeskhariduse omandamise kohta).


1 W styczniu 2011 rząd przyjął nowe podstawy programowe dla szkół podstawowych i średnich, podstawy programowe wejdą w życie 1 września 2011.
źródło: Eures, Eures Polska, Eurostat, Eurydice, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Przegląd uczelni w Polsce
przeglad_uczelni_boks_220.gif
WSEiTszczecin_220.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura Studenci UNS na strzelnicy
miniatura WSPiA

Nauka języka za granicą
JPEdukacja_220.gif
 
Polityka Prywatności