Szkolnictwo średnie II stopnia i policealne w Europie

Państwo

Cypr

Flaga Cypru - w centrum umieszczone są: figura przypominająca wyspę Cypr oraz 2 zielone gałązki oliwne
Państwo: Cypr
Ludność 2012 (mln): 1,1
Język urzędowy: grecki, turecki
Domena internetowa: .cy
Kod telefoniczny: +357
Kod kraju: CY
Przewidywany czas kształcenia, 2009: 15,8
uczniowie, pl. publiczne, ISCED 1-3, 2011 (%): 87,5
uczniowie, pl. prywatne, ISCED 1-3, 2011 (%): 12,5
odsetek uczniów i studentów ISCED 0-6 w całej populacji, 2000 (%): 22,5
odsetek uczniów i studentów ISCED 0-6 w całej populacji, 2009 (%): 21,7
absolwenci szkół średnich ISCED 3 w wieku 20-24, 2010 (% populacji): 86,3

a) Rodzaje kształcenia

Eniaio Lykeio (ogólnokształcąca szkoła średnia II stopnia)

Wiek: 15-18 lat

Techniki Scholi (techniczna i zawodowa szkoła średnia II stopnia)

Wiek: 15-18 lat

b) Kryteria przyjęć

Warunkiem przyjęcia do szkoły średniej II stopnia jest posiadanie świadectwa wydawanego na zakończenie kształcenia obowiązkowego. Uczniowie mogą uczęszczać do wybranej szkoły w swoim rejonie. Uczniowie, którzy nie ukończyli kształcenia obowiązkowego, mogą rozpocząć pracę lub naukę w ramach systemu przyuczenia do zawodu (systima mathiteias), który funkcjonuje w oparciu o szkoły techniczne.

c) Programy i treści nauczania

W szkołach, w których na zakończenie nauki wydaje się świadectwo ukończenia szkoły (apolytirio), i w szkołach technicznych ogólne przedmioty obowiązkowe są takie same dla wszystkich uczniów. W ramach kształcenia zawodowego przedmioty zależą od wybranej przez uczniów specjalności.

d) Ocena, promocja i kwalifikacje

Uczniów ocenia się w taki sam sposób, jak w ramach kształcenia obowiązkowego. Na zakończenie ostatniej klasy Ministerstwo Edukacji i Kultury przeprowadza we wszystkich szkołach obowiązkowe egzaminy zewnętrzne. Uczniowie otrzymują świadectwo ukończenia szkoły (apolytirio), które umożliwia im podjęcie pracy, przystąpienie do egzaminów wstępnych na studia lub przyjęcie do różnego rodzaju szkół (kolegiów i uczelni akademickich) za granicą.źródło: Eures, Eures Polska, Eurostat, Eurydice, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Przegląd uczelni w Polsce
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie 04

Nauka języka za granicą
ATAS_220.gif
 
Polityka Prywatności