Szkolnictwo średnie II stopnia i policealne w Europie

Państwo

Bułgaria

Flaga Bułgarii jest podzielona na 3 poziome pasy: biały, zielony, czerwony
Państwo: Bułgaria
Ludność 2012 (mln): 7,3
Język urzędowy: bułgarski
Domena internetowa: .bg
Kod telefoniczny: +359
Kod kraju: BG
Przewidywany czas kształcenia, 2009: 15,6
uczniowie, pl. publiczne, ISCED 1-3, 2011 (%): 97,7
uczniowie, pl. prywatne, ISCED 1-3, 2011 (%): 2,3
odsetek uczniów i studentów ISCED 0-6 w całej populacji, 2000 (%): 19,2
odsetek uczniów i studentów ISCED 0-6 w całej populacji, 2009 (%): 17,4
absolwenci szkół średnich ISCED 3 w wieku 20-24, 2010 (% populacji): 84,4

a) Rodzaje kształcenia


Средни  общообразователни  училища,  Профилирани  гимназии (szkoły średnie ogólnokształcące z oddziałami profilowanymi)

Wiek: 14/15-17/18 lat (4/5 lat)

Средни  проФесионално-технически  училища (średnie szkoły techniczne/zawodowe)

Wiek: 15-17 lat (3 lata)

Техникуми (Technika)

Wiek: 14-18 lat (4/5 lat)

b) Kryteria przyjęć

W Bułgarii kształcenie na poziomie średnim jest bezpłatne we wszystkich szkołach z wyjątkiem prywatnych. Przyjęcie do szkoły na tym poziomie wymaga na ogół jedynie świadectwa ukończenia kształcenia obowiązkowego, ale szkoły profilowane (np. szkoły językowe lub techniczne) przeprowadzają egzaminy wstępne, których zakres jest uzależniony od rodzaju szkoły.

c) Programy i treści nauczania

Programy nauczania ustala się na szczeblu centralnym. W średnich szkołach ogólnokształcących przedmioty ogólne są jednakowe i obowiązkowe dla wszystkich uczniów. Poszczególne przedmioty obowiązkowe i fakultatywne wybiera się i prowadzi zgodnie z profilem szkoły.

Kształcenie zawodowe obejmuje obowiązkowe kształcenie ogólne i specjalistyczne kształcenie zawodowe. W technikach obowiązkowe przedmioty ogólne są jednakowe dla wszystkich uczniów. Przedmioty obowiązkowe i fakultatywne zależą od specjalizacji.

d) Ocena, promocja i kwalifikacje

Na tym poziomie edukacji uczniów ocenia się podobnie jak na poziomie kształcenia obowiązkowego. Na zakończenie kształcenia ogólnego w szkole średniej II stopnia (również w oddziałach profilowanych), kształcenia technicznego i kształcenia technicznego/zawodowego przeprowadza się egzaminy końcowe (zrelostni izpitii), prowadzące do świadectwa ukończenia szkoły średniej (Diploma za sredno/sredno spetsialno obrazovanie). W szkołach technicznych i zawodowych przeprowadza się także końcowe egzaminy zawodowe (izpit po teoria i praktika na professiata) prowadzące do świadectwa kwalifikacji zawodowych (Svidetelstvo za profesionalna kvalifikatsia). Posiadanie świadectwa ukończenia szkoły średniej jest warunkiem przyjęcia na studia wyższe.źródło: Eures, Eures Polska, Eurostat, Eurydice, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Przegląd uczelni w Polsce
Dolno__l__ska_Szko__a_Wy__sza_boks_220.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura WSZOP
miniatura Akademia Leona Koźmińskiego
miniatura

Nauka języka za granicą
 
Polityka Prywatności