Edukacja przedszkolna w Europie

Państwo

Litwa

Flaga Litwy jest prostokątem podzielonym na trzy poziome pasy: żółty, zielony i czerwony
Państwo: Litwa
Ludność 2012 (mln): 2,9
Język urzędowy: litewski
Domena internetowa: .lt
Kod telefoniczny: +370
Kod kraju: LT
Przewidywany czas kształcenia, 2009: 18,0
uczniowie, pl. publiczne, ISCED 1-3, 2011 (%): 99,1
uczniowie, pl. prywatne, ISCED 1-3, 2011 (%): 0,9
odsetek uczniów i studentów ISCED 0-6 w całej populacji, 2000 (%): 24,5
odsetek uczniów i studentów ISCED 0-6 w całej populacji, 2009 (%): 24,1
absolwenci szkół średnich ISCED 3 w wieku 20-24, 2010 (% populacji): 86,9

Edukację przedszkolną uznaje się za część edukacji pozaformalnej. Obejmuje ona dzieci w wieku od 18 miesięcy do 7 lat. Placówki przedszkolne (lopśelis-darźelis, darźelis, mokykla-darzelis) podlegają samorządom lokalnym. Wysokość opłat wnoszonych przez rodziców ustala założyciel. Uczęszczanie na zajęcia przedszkolne jest nieobowiązkowe. Aby ułatwić dzieciom osiągnięcie dojrzałości szkolnej, dla tych dzieci, które nie uczęszczają do placówek przedszkolnych, tworzy się tzw. przedszkolne grupy przygotowawcze (priesmokyklinio ugdymo grupes), w przedszkolach i szkołach podstawowych. W roku 2005 do klas przygotowawczych uczęszczało 70% dzieci w wieku 6 lat.źródło: Eures, Eures Polska, Eurostat, Eurydice, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Przegląd uczelni w Polsce
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie 04

Nauka języka za granicą
ATAS_220.gif
 
Polityka Prywatności