Edukacja przedszkolna w Europie

Państwo

Węgry

Węgierska flaga to prostokąt podzielony na trzy poziome pasy w kolorach: czerwonym, białym i zielonym. Symbolizują one odpowiednio: siłę, wiarę i nadzieję
Państwo: Węgry
Ludność 2012 (mln): 9,9
Język urzędowy: węgierski
Domena internetowa: .hu
Kod telefoniczny: +36
Kod kraju: HU
Przewidywany czas kształcenia, 2009: 17,6
uczniowie, pl. publiczne, ISCED 1-3, 2011 (%): 86,9
uczniowie, pl. prywatne, ISCED 1-3, 2011 (%): 13,1
odsetek uczniów i studentów ISCED 0-6 w całej populacji, 2000 (%): 22,2
odsetek uczniów i studentów ISCED 0-6 w całej populacji, 2009 (%): 21,4
absolwenci szkół średnich ISCED 3 w wieku 20-24, 2010 (% populacji): 84,0

Edukacja przedszkolna jest uważana za integralną część formalnego systemu szkolnego, w szczególności dotyczy to ostatniego, obowiązkowego roku przedszkolnego. Do przedszkola (óvoda) uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 8 lat. Średni przedział wiekowy dzieci uczęszczających do przedszkola (óvoda) wynosi od 3 do 6 lat. Udział w zajęciach dzieci do 5 roku życia jest nieobowiązkowy. Ostatni rok edukacji przedszkolnej jest obowiązkowy.

W roku szkolnym 2009/10, 135 136 dzieci uczęszczało do określonych grup wiekowych (44 610 do grupy dzieci młodszych, 38892 do grupy średniej, 51634 do grupy dzieci starszych) i 193 409 do grup mieszanych. Do przedszkola (óvoda) uczęszcza około 85 % dzieci w wieku przedszkolnym.

Przedszkola publiczne (óvoda) są bezpłatne: placówki mogą pobierać jedynie opłaty za usługi dodatkowe, wykraczające poza zadania podstawowe np. posiłki, wycieczki. Przedszkola niepubliczne (óvoda) mogą pobierać opłaty


źródło: Eures, Eures Polska, Eurostat, Eurydice, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Przegląd uczelni w Polsce

przeglad_uczelni_boks_220.gif
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura WSPiA
miniatura

Nauka języka za granicą
ATAS_220.gif
 
Polityka Prywatności