Edukacja przedszkolna w Europie

Państwo

Szwecja

Szwedzka flaga jest niebieskim prostokątem z żółtym krzyżem
Państwo: Szwecja
Ludność 2012 (mln): 9,5
Język urzędowy: szwedzki
Domena internetowa: .se
Kod telefoniczny: +46
Kod kraju: SE
Przewidywany czas kształcenia, 2009: 19,6
uczniowie, pl. publiczne, ISCED 1-3, 2011 (%): 89,4
uczniowie, pl. prywatne, ISCED 1-3, 2011 (%): 10,6
odsetek uczniów i studentów ISCED 0-6 w całej populacji, 2000 (%): 27,4
odsetek uczniów i studentów ISCED 0-6 w całej populacji, 2009 (%): 26,1
absolwenci szkół średnich ISCED 3 w wieku 20-24, 2010 (% populacji): 85,9

Sektor edukacji i opieki przedszkolnej składa się z przedszkoli (forskola), rodzinnych domów opieki dziennej (familjedaghem) oraz otwartych przedszkoli (oppen forskola). Gminy są zobowiązane organizować zajęcia przedszkolne dla wszystkich dzieci w wieku od 1 roku do 5 lat, których rodzice pracują lub uczą się. Wszystkie dzieci w wieku od 4 do 5 lat, także te, których rodzice są bezrobotni lub przebywają na urlopie rodzicielskim, opiekując się drugim dzieckiem, mają prawo uczestniczyć w bezpłatnych zajęciach przedszkolnych przez co najmniej 3 godziny dziennie lub 15 godzin tygodniowo. Przedszkole definiuje się jako zespół pedagogicznych czynności prowadzonych w grupie wśród dzieci, które ukończyły pierwszy rok życia i nie rozpoczęły jeszcze klasy zerowej (forskoleklass) lub obowiązkowej nauki szkolnej (grundskola). W przypadku rodzinnych domów opieki dziennej, dziećmi w wieku przedszkolnym lub szkolnym mogą zajmować się opiekunowie przyjmujący je we własnych domach. Otwarte przedszkola skierowane są do dzieci w wieku od 1 do 5 lat, którym w trakcie opieki towarzyszy rodzic lub inna dorosła osoba.

Edukacja przedszkolna gwarantuje wszystkim 4- i 5-latkom 525 godzin zajęć rocznie i liczba ta stanowi typowy wymiar zajęć w przedszkolach (forskola).

Zajęcia organizowane przez gminy finansuje się z budżetu gminy (finansowanie budżetu państwa i podatki lokalne) i opłat pobieranych od rodziców. Opłaty pobierane od rodziców są uzależnione od liczby dzieci w danej rodzinie korzystających z opieki przedszkolnej lub uczęszczających do szkoły, przy czym ustalono maksymalną wysokość opłat za opiekę nad dzieckiem.

Gminy są zobowiązane organizować zajęcia przygotowujące do nauki szkolnej dla 6-latków („klasy zerowe”, forskoleklass) w minimalnym wymiarze 525 godzin rocznie. Zajęcia te prowadzi się zwykle w szkole i, jako zajęcia prowadzone w szkołach publicznych, są bezpłatne. Uczęszczanie na zajęcia nie jest obowiązkowe, jednak niemal wszystkie 6-latki (95 % w roku szkolnym 2008/09) na nie uczęszczają. Zajęcia w klasie zerowej są prowadzone zgodnie z tymi samymi przepisami, co kształcenie obowiązkowe, i z tym samym programem nauczania, ale dla klas zerowych nie

opracowuje się planów nauczania ani planów lekcji. Odsetek dzieci objętych nieobowiązkową edukacją przedszkolną przedstawiono w poniższej tabeli.


Wiek: 1-3 lata

Wiek: 4-5 lat

Wiek: 6 lat (klasa zerowa)

Dzieci we wszystkich typach edukacji przedszkolnej

78,1 %

97,3 %

1,6 %

Dzieci uczęszczające do przedszkoli (forskola)

73,9%

92,9%

1,6%
źródło: Eures, Eures Polska, Eurostat, Eurydice, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Przegląd uczelni w Polsce

przeglad_uczelni_boks_220.gif
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura WSPiA
miniatura

Nauka języka za granicą
ATAS_220.gif
 
Polityka Prywatności