Edukacja przedszkolna w Europie

Państwo

Irlandia

Flaga Irlandii ma 3 pionowe pasy: zielony, biały i pomarańczowy
Państwo: Irlandia
Ludność 2012 (mln): 4,6
Język urzędowy: irlandzki, angielski
Domena internetowa: .ie
Kod telefoniczny: +353
Kod kraju: IE
Przewidywany czas kształcenia, 2009: 17,3
uczniowie, pl. publiczne, ISCED 1-3, 2011 (%): 99,4
uczniowie, pl. prywatne, ISCED 1-3, 2011 (%): 0,6
odsetek uczniów i studentów ISCED 0-6 w całej populacji, 2000 (%): 26,3
odsetek uczniów i studentów ISCED 0-6 w całej populacji, 2009 (%): 24,2
absolwenci szkół średnich ISCED 3 w wieku 20-24, 2010 (% populacji): 88,0

Wprawdzie kształcenie obowiązkowe rozpoczyna się dopiero w wieku 6 lat, prawie połowa (49%) 4- latków i wszyscy 5-latkowie uczęszczają do klas dla najmłodszych dzieci w szkołach podstawowych. Państwo finansuje również inne formy edukacji dla najmłodszych dzieci, m.in. takie ściśle ukierunkowane działania, jak program „Wczesny start” (Early Start) dla dzieci w obszarach społecznie i gospodarczo upośledzonych. Państwowa Rada ds. Programu Nauczania i Oceny (National Council for Curriculum and Assessment, NCCA) rozpoczęła prace nad ramowym programem wczesnego kształcenia wszystkich dzieci w wieku od urodzenia do 6 lat. W 2002 r. utworzono Centrum Rozwoju i Edukacji Najmłodszych Dzieci (Centre for Early Childhood Development and Education, CECDE), którego zadaniem jest koordynowanie i rozwijanie oferty kształcenia dla najmłodszych dzieci.źródło: Eures, Eures Polska, Eurostat, Eurydice, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Przegląd uczelni w Polsce
WSZUiE-220_1.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach - 11

Nauka języka za granicą
ef_220.jpg
 
Polityka Prywatności