Administracja i finansowanie edukacji w Europie

Państwo

Rumunia

Flaga Rumunii jest podzielona na 3 pionowe pasy: niebieski, żółty i czerwony
Państwo: Rumunia
Ludność 2012 (mln): 19,1
Język urzędowy: rumuński
Domena internetowa: .ro, .eu
Kod telefoniczny: +40
Kod kraju: RO
Przewidywany czas kształcenia, 2009: 16,6
uczniowie, pl. publiczne, ISCED 1-3, 2011 (%): 98,8
uczniowie, pl. prywatne, ISCED 1-3, 2011 (%): 1,2
odsetek uczniów i studentów ISCED 0-6 w całej populacji, 2000 (%): 20,4
odsetek uczniów i studentów ISCED 0-6 w całej populacji, 2009 (%): 21,1
absolwenci szkół średnich ISCED 3 w wieku 20-24, 2010 (% populacji): 78,2

Do szkół publicznych, finansowanych przez państwo, uczęszcza 95,6% ogółu uczniów. Prywatne placówki edukacyjne, zakładane i prowadzone przez organizacje pozarządowe, funkcjonują przede wszystkim na poziomie szkolnictwa wyższego.

Ministerstwo Edukacji i Nauki składa się z kilku departamentów, które odpowiadają za różne formy i poziomy edukacji. Na szczeblu regionalnym, w każdym okręgu istnieje inspektorat szkolny, kierowany przez inspektora generalnego. W każdej szkole działa rada szkolna i zarząd szkoły, które wspomagają dyrektorów szkół w wypełnianiu zadań kierowniczych. Jeśli chodzi o inspekcje szkolne, dyrektorzy szkół i inspektorzy generalni mają obowiązek przygotowywania rocznych sprawozdań na temat warunków i poziomu kształcenia w podległych im placówkach. Sprawozdania te przedkłada się następnie władzom lokalnym oraz Ministerstwu Edukacji i Nauki.źródło: Eures, Eures Polska, Eurostat, Eurydice, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Przegląd uczelni w Polsce
przeglad_uczelni_boks_220.gif
WSEiTszczecin_220.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura Studenci UNS na strzelnicy
miniatura WSPiA

Nauka języka za granicą
JPEdukacja_220.gif
 
Polityka Prywatności