Administracja i finansowanie edukacji w Europie

Państwo

Łotwa

Flaga Łotwy jest prostokątem w kolorze czerwonym z białym pasem
Państwo: Łotwa
Ludność 2012 (mln): 2,0
Język urzędowy: łotewski
Domena internetowa: .lv
Kod telefoniczny: +371
Kod kraju: LV
Przewidywany czas kształcenia, 2009: 17,5
uczniowie, pl. publiczne, ISCED 1-3, 2011 (%): 98,8
uczniowie, pl. prywatne, ISCED 1-3, 2011 (%): 1,2
odsetek uczniów i studentów ISCED 0-6 w całej populacji, 2000 (%): 23,3
odsetek uczniów i studentów ISCED 0-6 w całej populacji, 2009 (%): 21,4
absolwenci szkół średnich ISCED 3 w wieku 20-24, 2010 (% populacji): 79,9

Administracja oświatowa jest podzielona na trzy szczeble - krajowy, lokalny i szczebel placówek. Najważniejszymi organami decyzyjnymi na szczeblu krajowym są: Saeima (Parlament), Rada Ministrów oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki. Najważniejszą instytucją odpowiedzialną za tworzenie polityki edukacyjnej jest Ministerstwo Edukacji i Nauki. Ministerstwo wydaje również zezwolenia niezbędne do założenia ogólnokształcących placówek edukacyjnych oraz określa standardy kształcenia wraz z treściami i zasadami kształcenia nauczycieli. Uprawnienia do tworzenia placówek edukacyjnych oraz prowadzenia nad nimi nadzoru administracyjnego i finansowego posiadają także Ministerstwa Rolnictwa, Opieki Socjalnej i Kultury. Wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w sektorze publicznym są finansowane z budżetu państwa.

Władze lokalne (w porozumieniu z odpowiednim ministerstwem) mogą zakładać, reorganizować i zamykać placówki edukacyjne, zgodnie z przepisami centralnymi. Miasta i okręgi odpowiadają za placówki przedszkolne, szkoły podstawowe oraz szkoły średnie I i II stopnia, z wyjątkiem placówek edukacyjnych prowadzonych bezpośrednio przez władze centralne i placówek utrzymywanych ze środków prywatnych.

Placówki edukacyjne posiadają stosunkowo szeroką autonomię w zakresie organizacji pracy, opracowywania przepisów wewnętrznych, zatrudniania i określania zakresu obowiązków kadry nauczycielskiej i personelu technicznego oraz dysponowania posiadanymi środkami. Za inspekcje szkolne odpowiada bezpośrednio Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Akredytowane szkoły prywatne otrzymują fundusze od państwa na finansowanie wynagrodzeń kadry pedagogicznej, jeżeli realizują akredytowane programy kształcenia w urzędowym języku państwa.źródło: Eures, Eures Polska, Eurostat, Eurydice, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Przegląd uczelni w Polsce
WSZUiE-220_1.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach - 11

Nauka języka za granicą
ef_220.jpg
 
Polityka Prywatności